Influensasäsongen är igång - råd för dig som blir sjuk

Sedan månadsskiftet januari-februari har allt fler personer i Sverige fått diagnosen influensa. Många patienter med de allvarligaste symptomen ligger just nu inne på sjukhuset.

Det finns inga sjukdomstecken som är unika för influensa. Vissa blir svårt sjuka med hög feber och hosta, medan andra får bara lindrigare förkylningsbesvär. Svaga, infektionskänsliga personer kan  bli allvarligt sjuka. Läs mer om symtomen  på 1177 Vårdguiden.

Vanligtvis smittar influensa som mest dygnet innan du får några symtom. Du kan alltså smitta andra utan att veta om att du är sjuk. Du är smittsam i fem dagar efter det att sjukdomen har brutit ut. Har du någon sjukdom som försämrar immunförsvaret eller om du behandlas med cytostatika kan du smitta längre än fem dagar efter att sjukdomen har brutit ut.

Så får du råd om vård vid influensa

Börja alltid med att ringa sjukvårdsupplysningen 1177 Vårdguiden. Där finns sjukvårdsutbildad personal som bedömer om du bör kontakta vårdcentralen för diagnos och behandling, eller - om du är riktigt dålig och tillhör en riskgrupp - behöver vårdas på sjukhus.

Goda råd för att undvika att smitta andra om du är sjuk

  • Tvätta händerna ofta och noggrant, speciellt om du hostar och nyser.
  • Hosta eller nys i armvecket, eller i en pappersnäsduk som du slänger i en soppåse.
  • Stanna hemma från arbetet eller skolan så länge du har feber.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:19