Givande diskussioner kring vårdens utveckling när interationella gäster besökte SÄS

2016-04-13 Inom två månader har SÄS vid två tillfällen tagit emot gäster som har gjort studiebesök och fått ta del av sjukhusets verksamhet. Den här gången var det ca 70 delegater från hela världen som inom ramen för International forum on Quality and Safety in Healthcare 2016 besökte SÄS. Efter ett varmt välkomnande av sjukhusdirektören fick deltagarna veta mer om sjukhusets ledningssystem, verksamhetsutveckling och arbetet med att minska antibiotikaförskrivning.

Studiebesök ute i verksamheten

Efter ”Swedish fika” var det studiebesök på schemat. Presentationerna som hölls finns på den externa webbplatsen.

I studiebesöken fick de flesta gästerna göra en vandring i sjukhusets lokaler, exempelvis inne på akutmottagningen, röntgen och neonatalavdelningen. Blåklädda medarbetare visade upp mycket av det som görs på sjukhuset för att förbättra vården. De berättade bland annat om sina förbättringsarbeten i form av korta föreläsningar men delade också med sig av olika arbetsmetoder och verktyg som fungerar bra. I ett besök var också en patient delaktig.

Intryck och kommentarer från besökarna

Gästerna kom från bland annat Kina, Australien, USA, Singapore, Holland och Danmark och var över lag mycket nöjda med konferensen. Det var ett stort engagemang i studiebesöken både från säsarnas och från besökarnas sida. Tid för frågor fanns och det var givande diskussioner även om gästerna hade önskat mer tid för mer fördjupade frågor.

Erik Meyenfeldt från Holland:

En av besökarna, Erik Meyenfeldt, läkare från Albert Schweitzer hospital, Holland, imponerades av det förbättringsarbete som sjukhuset bedriver och att personal har anammat arbetssättet.

- Jag är särskilt imponerad av det högintensiva förbättringsarbete som har gjorts, de metoder som används och att metoderna fortfarande, två år efter att man genomfört arbetet, också lever kvar i det praktiska arbetet på klinikerna. Gröna korset är också en metod som är användningsbar och som inte borde vara alltför svår att implementera på sjukhusen.

Maria Staum från Danmnark: 

En annan besökarna var Maria Staum, verksamhetsutvecklare på utvecklingsenheten, från Lillebelt hospital, Danmark, tyckte att konferensen var välorganiserad och hade ett spännande innehåll.

- Jag besökte barn- och ungdomskliniken. Deras arbete med bildhjälpmedel var väldigt intressant. Bilderna skulle helt klart kunna användas i kommunikationen även med vuxna patienter. En liknande överblick över SÄS utvecklingsresa över tid som er utvecklingschef visade skulle jag också vilja göra på vårt sjukhus. Sen tycker jag att atmosfären här hos er andas entusiasm och arbetsglädje.

Hock Lem Lim:

Hock Lem Lim, chef på Institute of Mental Health på Woodridge Hospital, Singapore, tyckte SÄS stod för ett gott värdskap. Han besökte bland annat studiebesöket Gröna korset.

- Vi använder fem säkerhetskors i vårt patientsäkerhetsarbete, inom psykiatrin. Jag tycker att det är jätteviktig att all personal är involverade i patientsäkerhetsarbetet. Att komma till SÄS och höra hur ni arbetar gör att jag får en bekräftelse att vårt sjukhus är på rätt spår när det gäller vårt arbete. Jag ser också att vården i ett förebyggande syfte skulle kunna bli bättre på att vi tillsammans talar om den medicinska och psykiatriska vården utifrån patientens perspektiv.

Avslutning med mingel och underhållning

Efter en lång dag och en del promenerande fick gästerna dryck och tilltugg och möjlighet att sitta ned en stund.

 Efter avslutningstal av sjukhusdirektören fick gästerna underhållning av SÄS-kören som bjöd på film- och musikaltema i sångerna.

Text Kerstin Holm, informationsenheten 


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46