Ändrad plats för busshållplatserna vid SÄS Borås

Busshållplatserna som ligger precis vid SÄS Borås är avstängda från och med 24 oktober. Anledningen är att Borås kommun ska bygga om bussterminalen och närliggande gator, och dra fram ny fjärrvärmeledning på området.

Dessutom blir det begränsningar i framkomligheten på Brämhultsvägen eftersom det blir tillfälliga hållplatser utefter vägen. Borås stad och Västfastigheter samordnar skyltning för att hjälpa patienter rätt på sjukhusområdet.

Avstängd bussterminal i några månader

Vägen ner till de vuxenpsykiatriska mottagningarna och ätstörningsmottagningen på Solhem stängs av på grund av de tillfälliga hållplatserna längs med Brämhultsvägen. Trafiken kommer att ledas om på annat sätt, vilket kommer att vara skyltat. Enligt kommunens tidplan kommer terminalen att vara stängd i ungefär 80 dagar, vilket innebär fram till mitten av januari. Det kan bli längre men också kortare, enligt servicekontoret som utför arbetet. Hela ombyggnaden beräknas vara klart i juli 2017. Brämhultsvägen kommer att vara avstängd för genomfart till och med 1 augusti 2017.

Mer information på Borås stads webbplats

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47