Temakväll om levnadsvanor och cancer - ett av inslagen i forsknings- och kvalitetsdagarna

Allmänhetens föreläsningar, SÄS Primaton 24h, prova på-aktiviteter, studiebesök i Skene och i Borås, posterutställning och föreläsningar anordnas under SÄS forsknings- och kvalitetsdagar. Nytt för i år är att ett patientsäkerhetspris delas ut.

Goda exempel på medarbetarnas arbete för att förbättra vården delas på olika sätt under fem innehållsrika dagar. De årligt återkommande dagarna, v. 43. är en viktig plattform för intern kunskapsspridning men är också betydelsefulla för att visa hur vården på sjukhuset utvecklas.

Program för forsknings- och kvalitetsdagarna (pdf)

Allmänhetens föreläsningar om livsstil och cancer

På eftermiddagen och kvällen den 25 oktober anordnas en temakväll för alla intresserade. Temat är ”Kan livsstilen förebygga cancer?”.  Fyra läkare från SÄS föreläser om tjocktarmscancer, bröstcancer, hudcancer och om lungcancer i Elin Odencrantssalen. Det finns också en utställning med flera prova på-aktiviteter som öppnas innan föreläsningarna vid kl. 16.30. Alla intresserade är välkomna.

Läs mer om temakvällen "Kan livsstilen förebygga cancer".

Patientens delaktighet i fokus

I årets SÄS Primaton 24 som är sjukhusets problemlösnings- och innovationsmaraton handlar det om, att i den första utmaningen, se hur patienten kan stimuleras till aktivitet under sjukhusvistelsen, bli mer medveten om att levnadsvanor kan ha samband med sjukdomstillstånd och att stimulera till en hälsosam livsstil. Den andra utmaningen handlar om informerad och delaktig patient, att ge patienten rätt förutsättningar att förstå den information som ges på sjukhuset och att stötta patienten att ta ansvar för sin egen hälsa och vård.

Sjuhäradsbor har bjudits in för att vara med och jobba fram idéer och lösningsförslag under tjugofyra timmar. Lösningsförslagen presenteras på fredagen när också vinnarna utses.

Läs mer om SÄS Primaton 24h

I år delas ett patientsäkerhetspris ut 

Inom ramen för fokusområdet vårdskador ska minimeras, i SÄS verksamhetsplan, delas ett patientsäkerhetspris ut. Det är ett vandringspris som i år går till ”årets infektionsförebyggare”.

- Den person, team eller verksamhet som under det gångna året visat stora förbättringar i resultat, genomfört av effektiva åtgärder och infört innovativa och effektiva nya rutiner som leder till förbättrad patientsäkerhet på SÄS, kan få priset, säger Jerker Isacsson, chefläkare. Priset kan säkert vara en stimulans och bidra till fokus på patientsäkerhetsarbetet så att goda exempel uppmärksammas och lärandet ökar.

De nominerade är Asmaa Soubhi Said, specialistläkare på kvinnokliniken, hygienteamet på intensivvårdsavdelningen, IVA och Elisabeth Johansson, sjuksköterska på R45.  

Läs mer om de nominerade i programmet för forsknings- och kvalitetsdagarna.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47