Vill du också rädda liv genom att bli blodgivare?

SÄS blodbank behöver ständigt fyllas på för att blodet ska räcka till de som får vård här på sjukhuset. På lång sikt behöver antalet blodgivare öka. Alla som kan lämna blod är välkomna att kontakta Blodcentralen på SÄS för en första provtagning för att se om man är lämplig som blodgivare.

Tidigare i somras besökte sjukhusdirektören blodcentralen för provtagning. Han blev godänd som blodgivare och har nu lämnat blod för första gången. Nu uppmanar Thomas Wallén kollegorna i sjukhusledningen, medarbetare och allmänheten att också lämna blod.

- SÄS är inte självförsörjande med de blodgivare vi har, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör. Så därför var det självklart att jag också vill bidra till nytta för våra patienter även genom blodgivning. Och blodet, i olika former, kommer väldigt många sjuka patienter till godo. Om det är så att du har gått och funderat på om du kan klara att lämna blod, så rekommenderar jag varmt att beställa tid för provtagning som ett första steg att bli blodgivare.

Brist på blodgrupperna A och O

SÄS har hela våren haft brist på framför den mest vanlig blodgruppen, A Rh D positivt blod men ganska gott om O Rh D positivt (varken A eller B) blod. 

- Just nu behövs framför allt blodgrupp A och O positiv, säger Maria Hermansson, vårdenhetschef på Blodcentralen. Men vi tar förstås tacksamt emot de som anmäler sig för blodgivning och de blodgrupper givarna har men hoppas förstås att många har just blodgrupp A.

De blodgivare som finns brukar snabbt respondera när efterlysningar görs och lämnar blod om de har möjlighet. I år har dock många blodgivare varit sjuka i influensa och då får de inte lämna blod, vilket gjort att förråden sinat. Trots att det ändå alltid finns blod att tillgå söker SÄS ändå nya blodgivare för att säkra det framtida behovet.

Det är många patienter som behöver olika komponenter av blodet. För cancersjuka och de som behöver opereras och där det är stora blödningar. Blodet är ibland livsavgörande för tillfrisknandet. För patienter som ska genomgå svåra och besvärliga behandlingar kan blodtransfusionerna göra stor skillnad på hur de klarar av vardagen. De kan få ett nästa fullgoda liv tack vare blodgivarna.

Boka tid för provtagning på blodcentralen

Vill du göra en insats för sjuka och uppfyller kriterierna för att bli blodgivare, kontakta blodcentralen i Borås eller i Skene eller Geblod.nu. Som en bonus får du en undersökning av ditt blod där olika beståndsdelar i blodet analyseras. Läs mer under länkarna.

Kortfakta

Blodgivning tar inte mer än en halvtimme och görs högst tre till fyra gånger per år. Nästan alla friska kvinnor och män mellan 18 och 60 år som väger minst 50 kg kan bli blodgivare. Innan man blir blodgivare måste man dock kontrollera att man är frisk och inte bär på någon blodsmitta. På blodcentralen görs en intervju i samband med hälsodeklarationen och blodvärden undersöks. Om allt är bra med blodprovet, blir man kallad till blodgivning efter ca 3-6 veckor. Varje gång man ger blod tas också prover för att blodet i blodbanken med säkerhet är fritt från smitta. Svenska blodgivare ger ungefär 500 000 påsar blod årligen, där varje påse rymmer 4,5 dl.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47