Taxi istället för ambulans i Alingsåsområdet

Nu i veckan införs ett nytt arbetssätt för delar av ambulansverksamheten. Patienter i Alingåsområdet med lindriga skador eller sjukdomssymptom erbjuds sjukresa till akutmottagningen. Syftet är att frigöra mer tid för ambulanserna att vara snabbt tillgängliga vid larm.

Projektet startar denna vecka och berör patienter i Alingsås, Lerum, Herrljunga och Vårgårda som söker till akutmottagningen vid Alingsås lasarett. I princip all SÄS ambulanspersonal är numera specialistsjuksköterskor. De gör alltid en medicinsk bedömning, till exempel hur en persons livsnödvändiga funktioner fungerar, och det blir ingen skillnad med det nya arbetssättet.

Även fortsättningsvis åker ambulanspersonalen ut på alla larm men väl på plats kan man ringa efter annan transport. Det gäller de personer som bedöms som ”gröna” eller ”gula”, det vill säga där det inte krävs vård eller övervakning under resan till sjukhus.

– Det är inte alltid det finns behov av akutsjukvård under färden in till sjukhus, säger Tanja Porter som är ambulanssjuksköterska och projektledare. Ambulanserna ska inte fungera som enbart transportmedel. Nu får vi en högre patientsäkerhet genom att ha tillgång till ambulans när det verkligen behövs.

Ambulanspersonalen beställer sjuktransporterna

I samråd med patienterna och närstående kommer nu personalen istället att erbjuda annan transport de gånger det går lika bra att åka sittande eller liggande sjuktransport, i praktiken taxi. Det är också ambulanspersonalen som bokar de resorna och enligt avtal med sjukreseenheten i Västra Götalandsregionen ska transporten vara på plats inom en timme.

För patienterna blir det inte dyrare att åka taxi. En ambulanstransport kostar 150 kr. Om ambulansen inte tar med patienten utan lämnar denne hemma kostar det ingenting. En sjukresa kostar också 150 kr och omfattas av högkostnadskortet vilket inte en ambulansresa gör. Väl inne på akutmottagningen gäller samma medicinska prioriteringar som hittills.

– Jag vill verkligen betona att vi fortfarande åker ut på alla larm och gör medicinska bedömningar precis som vanligt, säger Magnus Güldenpfennig, enhetschef för ambulansenheten Alingsås.

– Sjuksköterskorna har fått ett utökat mandat och vi säkerställer kvaliteteten genom olika mallar och checklistor, säger han. Med den här modellen frigör vi resurser att kunna ge avancerad akutmedicinsk vård och övervakning till för dem som är i akut behov av ambulans.

36000 ambulansuppdrag under 2014

Antalet ambulansuppdrag har sedan 2011 ökat med 5000 uppdrag och var 2014 ungefär 36000 totalt för SÄS ambulansområden. Det nya arbetssättet bygger på samma modell som sedan ett par år är i drift vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Det ska utvärderas under hösten. Om det faller väl ut är tanken att modellen ska införas i all ambulansverksamhet.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47