Skratt, glädje och stolthet vid prisutdelningen som avslutar forsknings- och kvalitetsdagarna

Den femte upplagan av SÄS forsknings- och kvalitetsdagar är över för den här gången, och avslutades traditionsenligt med prisutdelning med många stolta vinnare, glada skratt och fina priser.

– Jag är djupt berörd av allt som görs på SÄS som vi får ta del av dessa dagar, sade sjukhusdirektören Thomas Wallén. Detta är ett fantastiskt arrangemang. Jag vill särskilt nämna årets nyhet med kliniknära studiebesök och att prova på-aktiviteterna blivit fler.

Thomas Wallén delade ut priser och hedersomnämnanden tillsammans med sjukhusstyrelsens ordförande Göran Larsson. Som avslutning på prisceremonin framträdde barnkören med tre låtar. Men även om det nu är dags att plocka ner posterutställningen, stänga av filmkamerorna och bära tillbaka prova på-utrustningen så finns mycket att ta del av i efterhand.

Alla föreläsningar finns på SÄS Bambuserkanaler, sammanfattningar (abstracts) av innehållet i postrar och föreläsningar finns samlade i en pdf och ett flertal korta filmklipp visar något av vad som hänt under veckan.

Alla vinnare och kort om deras ämnen

Kvalitetspriset: Diabetesmottagningens nya arbetssätt ökar patientens delaktighet vid besöket

Lars Berg, Anna Kaspersson, Kerstin Gustafsson, Christina Karlsson, Åsa Martinussen och Sandra Johansson, medicinkliniken
Juryns motivering: Priset går till diabetesmottagningen för deras nytänkande och envisa arbete med att på riktigt göra patienten delaktig i sin vård. Genom att tillsammans med patienten fylla i och diskutera journalen på TV-skärmen ökar man patientens medvetenhet och möjlighet att ta eget ansvar för sin sjukdom. Att sedan bjuda in patienten till det kliniknära studiebesöket tycker juryn visar på ett stort mod och kreativitet.

– Jag är alldeles överväldigad över priset, säger diabetessköterskan Kerstin Gustafsson som representerade mottagningen. Det känns fantastiskt! Diabetesvård måste göras i samråd med patienterna eftersom det handlar så mycket om egenvård, så detta arbetssätt fungerar väldigt bra hos oss.

Abstract diabetesmottagningen (pdf)

Filmklipp från studiebesöket på diabetesmottagningen

Forskningspriset: Äldre asymtomatiska förmaksflimmerpatienter bör inte elkonverteras

Raeed al-Hassan, ST-läkare med stöd av Arne Rindner och Hans Tygesen, medicinkliniken
Juryns motivering: Raeed al-Hassan har på ett exemplariskt sätt genomfört en retrospektiv studie med ett kliniskt patientnära perspektiv. Han har samlat information om och jämfört effekten av elkonvertering i två specifika åldersgrupper. Resultatet ger ett mycket bra stöd vid val av behandlingsmetoder som är till gagn för både sjukhus och patient.

– Jag är väldigt glad och stolt över priset, säger Raeed al-Hassan vars studie ingår i hans utbildning till specialistläkare. Det är hedrande bara att vara nominerad. Jag kom till SÄS som AT-läkare och är mycket glad över att vara kvar och jobba här med er!

Abstract äldre asymtomatiska förmaksflimmerpatienter (pdf)

Vinnare bästa poster: Kort livmoderhals i andra trimestern - risk för förtidsbörd?

Pihla Kuusela, kvinnokliniken
Juryns motivering: Pihla Kuusela beskriver på ett pedagogiskt sätt sin forskning och blandar grafer och tabeller med beskrivande text. Postern är överskådlig och lätt att ta till sig och med tydligt beskrivna slutsatser.

Pihla Kuusela, överläkare och doktorand, kunde inte närvara vid prisutdelningen. Hennes studie handlar om sambandet mellan kort livmodershals (cervix) och risken för förtidsbörd (för tidigt födda barn).

Abstract kort livmoderhals (pdf)

Poster kort livmodershals (pdf)

Vinnare bästa framförande: Teamarbete på riktigt - smärtrehabteamet har fått nöjdare patienter

Lars Björk, neuro- och rehabiliteringskliniken
Juryns motivering: Med en stor portion humor och ett inspirerande bildspråk lyckas Lars Björk fånga publiken och beskriva hur smärtrehabteamet lyckats vända tuffa förutsättningar från sjukhusledningen till något positivt för patienten. En presentation som stod ut i mängden!

– Det är jätteroligt att bli uppmärksammad för det man gör, säger Lars Björk som är fysioterapeut. Jag tycker det är viktigt att få in humor i en föreläsning och använder nästan bara bilder, inte mycket text i presentationen. Men allra viktigast är att förmedla den energi som finns i teamet. Det har en stor del i att det är roligt att prata om detta.
 Titta på föreläsningen på Bambuser

Abstract teamarbete på riktigt (pdf)


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47