SÄS i topp igen i regionens säkerhetsrankning

För fjärde året i rad hamnar SÄS i topp i regionens säkerhetsrankning. Resultatet bygger på en samlad bild av säkerhetsläge och säkerhetsarbete ur flera aspekter. Målet är att besökare, patienter och anställda ska känna sig trygga inom hela sjukhusområdet.

Lokal- och säkerhetsavdelningen har huvudansvar för säkerhetsfrågor, bland annat kris- och katastrofberedskap, rutiner för avbrott och störningar inom bland annat IT och elförsörjning och förebyggande insatser för personalens trygghet och säkerhet. I praktiken handlar bland annat om passerkort och låssystem, väktarnas uppdrag, brandskydd och utbildningar för medarbetare

Ett område som ständigt utvecklas

I år satsar SÄS lite extra på förebyggande utbildningsinsatser om hot och våld i linje med den regionala riktlinjen. På regional nivå pågår också en upphandling av en ny gemensam säkerhetsplattform. Idag finns flera system för passerkort, inloggningar, lås och behörigheter men i fortsättningen ska det bli lättare att hjälpa varandra. En hel del av säkerhetsarbetet kan numera göras på distans och SÄS hjälper några andra förvaltningar redan idag.

Södra Älvsborgs Sjukhus har länge varit ledande i säkerhetsfrågor i Västra Götalandsregionen, något som också gav resultat i form av branschpriset "Security award" i höstas. Maria Nilsson, beredskapssamordnare, och Jan-Ola Höglund, lokal- och säkerhetschef (bilden), kan sträcka på sig lite extra för sina insatser med att driva dessa frågor tillsammans med sina kollegor.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47