Ny teknik ger ännu säkrare operationer

Som att gå från tjock-TV till smart-TV. Så beskriver en läkare skillnaden mellan den tidigare utrustningen och den nya tekniken på de flesta operationssalarna i Borås. Investeringen innebär att alla slags operationer nu kan utföras i alla salar. Det påverkar framförallt akuta operationer som kan göras snabbare.

Satsningen på ny teknisk utrustning och en ny IT-plattform är en av de större investeringarna på SÄS under 2015 och 2016. Den berör operation 1 (före detta centraloperation i Borås) vars utrustning blivit föråldrad sedan avdelningen invigdes i början av 1990-talet, både på grund av den medicintekniska utvecklingen och att operationsmetoder förändrats.

– Med de ombyggda salarna kan vi göra alla slags operationer överallt, säger vårdenhetschef Anita Karlin. Nu har vi tio salar att välja på och kan utnyttja resurserna optimalt. Det ger förstås större flexibilitet och är framförallt märkbart vid akuta operationer där vi kan korta väntetiderna.

Bättre arbetsmiljö med mer plats i salarna

Moderniseringen av operationssalarna har två huvuddelar. Dels har pendlarna i taket bytts ut och har nu ingen fast hängande utrustning som tar plats. Istället kopplar man på det som behövs vid varje enskild operation. Utrustningen finns på rullvagnar som på så sätt kan användas på vilken sal som helst. För personalen blir det en bättre arbetsmiljö när slangar, lådor och annan utrustning för el, narkosmedel och bildöverföring inte tar lika stor plats.

Den andra delen är satsningen på ny IT-plattform för ljud- och bildöverföring med fler och större bildskärmar i varje sal. Nu kan läkaren som opererar, narkosläkaren och övrig operationspersonal se bilder från olika håll samtidigt.

– Man kan koppla upp bilder från till exempel röntgen och kamera i operationslampor samtidigt och på så sätt få en bättre helhet, säger Mats Sunneskär som är produktionschef. Alla bilder är i högupplöst kvalitet som ger bättre bilder och därmed möjlighet till förfinad operationsteknik.

– Det är som att gå från att titta med en liten kikare till 50-tumsskärm, säger överläkaren Carl-Fredrik Öhman. Det är viktigt för läkare med bra teknik. Alltmer kirurgi görs med titthålsteknik. Det är mycket skonsammare för patienterna jämfört med att göra snitt i kroppen och ger kortare vårdtider.

Minskad infektionsrisk med den nya IT-plattformen

Den andra stora fördelen med den nya IT-plattformen är att det också går att följa en operation från vilken annan sal som helst och att bilder och ljud kan överföras i realtid till röntgenavdelningen, kirurgkliniken och ortopedkliniken. Det innebär till exempel att det blir lättare att samråda med andra på distans under pågående operation för att vid behov få ytterligare en bedömning.

Investeringen är också ett viktigt verktyg för kompetensutveckling. Videotekniken gör det möjligt att följa en operation från konferensrum i utbildningssyfte för både befintlig personal och de som är under utbildning.

– Patientsäkerheten förstärks ytterligare, säger Dorel Fildan, inköpskoordinator och projektledare för ombyggnaden. Investeringen innebär att SÄS ligger i framkant vad det gäller den medicintekniska utvecklingen till gagn för både medarbetare och patienter.

Fakta om ombyggnaden på operationsavdelning 1

  • Etapp 1 (sal 1-6) genomfördes juli-augusti 2015, etapp 2 (sal 7-10) genomförs sommaren 2016 med bibehållen nivå på sommarverksamhet
  • Investeringen 2015 är ungefär 12 miljoner kronor varav IT-plattform cirka tre miljoner kronor, fastighetskostnader ungefär två miljoner kronor och resten utrustning
  • En arbetsgrupp med medarbetare som representerar olika yrken på anestesikliniken driver de mer praktiska frågorna. Gruppen samråder med de opererande specialiteterna, kirurgi och ortopedi, för att ta hänsyn till deras behov 

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47