Mattias Reimer blev årets studenthandledare 2014

SÄS studenthandledarpris 2014 tilldelas Mattias Reimer, sjuksköterska på E51/OrtopedUVA. Utmärkelsen delas varje år ut till en handledare som på ett aktivt, stödjande och uppmuntrande sätt verkat som handledare för studenter i verksamhetsförlagd utbildning för akademiska vårdutbildningar.

– Det är roligt att handledningen uppmärksammas på detta sätt genom detta pris, säger Mattias.  Det är en ära att bli nominerad men att jag skulle få utmärkelsen. Det hade jag aldrig trott. Jag är jätteglad!

Mattias Reimer har arbetat som sjuksköterska sedan 1997 och sedan 1999 har han regelbundet handlett studenter. Han nominerades till priset med följande motivering:

”Med största kompetens, värme och en stor portion humor får han studenter och övrig personal att trivas och utvecklas på Ortoped- och utbildningsavdelning, UVA. Mattias är en oerhört engagerad handledare som dessutom besitter förmågan att på ett pedagogiskt och lugnt sätt handleda studenterna. Hans sätt att vara sprider ringar på vattnet och får övrig personal att göra sitt yttersta för att skapa en god lärandemiljö, vilket i sin tur främjar våra studenter.”

-Handledning är oerhört viktigt. Det är framtiden som vi arbetar för, framtidens vårdpersonal, säger Mattias. Ett nyckelbegrepp för handledning är dialog. Utan dialog blir det inte handledning. Man måste ha ett öppet förhållningssätt.

Årets studenthandledarpris delas ut till någon inom yrkesgrupperna arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, dietister, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, sjuksköterskor, specialistutbildade inom sjuksköterskeyrket och undersköterskor eller skötare som handleder studenter i verksamhetsförlagd utbildning, VFU.

Huvudhandledare inom de 15 olika verksamhetsområdena föreslår vem de anser ska få utmärkelsen, och vinnaren utses av representanter från HR-staben. Kriteriet är att personen i fråga med engagemang och stöd ska ha bidragit till att studenterna fått en innehållsrik och givande verksamhetsförlagd utbildning på sjukhuset.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47