Häng med oss SÄSare i Kretsloppet

I SÄS utmaning ”Slå en chef” utmanar Thomas Wallén både chefer och medarbetare att röra på sig mer, gå eller springa, och delta i Kretsloppet.

- I årets Kretslopp utmanar jag alla chefer på SÄS att samla ihop sina medarbetare och delta i Kretsloppet på det sätt som de känner passar, säger Thomas Wallén, sjukhusdirektör. Vi vet alla om att det är bra att röra på sig men ibland behövs en extra sporre och Kretsloppet är en av många aktiviteter SÄS väljer att satsa på. Och i år är det inte bara att ”slå en direktör” utan utmaningen breddas till att även ”slå din chef”.  Vi kommer att bli över 200 från sjukhuset som ställer upp, så häng med oss före, under eller efter loppet.

Kom gärna och mingla och ”häng” med säsare innan loppet vid VGR- tältet på Stora Torget.

I år har alla säsare som deltar i motionsloppet en orange tröja så att det är lätt att känna igen vilka som är anställda på sjukhuset och springer för SÄS.

Tältaktiviteter

I samband med Kretsloppet kommer Västra Götalandsregionen ha två stora tält på Stora Torget i Borås. Flera verksamheter finns vid tälten. Ambulanspersonal visar vilken utrustning som finns inne i en ambulans och demonstrera bland annat hjärt- lungräddning. Dessutom kommer det att finnas information om organdonation och hur man kan på verka sina levnadsvanor. Personal som jobbar i vården kommer att vara på plats och presentera olika sjukvårdsyrken. Du kan testa dina kunskaper kringi sjukvårdsutrustning genom att delta i frågetävlingen ”Till vilken verksamhet hör instrumentet”.

I tältet finns SÄS behöver fler blodgivare. Därför är personal från blodcentralen på plats och informerar om vem som kan lämna blod och hur det går till. De har med sig tidboken för att boka tider med de som är intresserade av att lämna blod. Innan man kan bli blodgivare behöver blodet testas och hälsotillståndet diskuteras.

Instagramtävling

Var med och tävla på Instagram, den 19 september, genom att lägga upp ett foto på ”Häng med oss” på SÄS och hashtagga #hängmedsäs. Vinnaren kontaktas på Instagram.

Prisutdelning

Tisdagen den 13 oktober blir det prisutdelning i Kretsloppsutmaningen. Sjukhusdirektör Thomas Wallén kommer att dela ut priser till den enhet med störst andel medarbetare som deltagit i loppet och till de medarbetare som slagit sjukhusledningen bästa tid på 10 kilometer. Inbjudan till alla vinnare kommer att gå ut via mejl. Priser kommer även att lottas ut bland övriga deltagare.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47