Första spadtaget för ny ambulansstation i Skene

Den 11 mars sattes spaden i jorden som en symbolisk handling för nybyggnationen av en modern ambulansstation vid SÄS Skene.

Byggstarten invigdes av Thomas Wallén, som höll ett kort tal, Rikard Bjuvéus, vårdenhetschef på Skene ambulansstation och Jan-Olof Andersson, ambulanssjuksköterska, som tog det första spadtaget, på den plats där den nya vagnhallen ska byggas.

Ny- och ombyggnationen är efterlängtad då ambulanspersonalen en tid har känt sig trångbodda. Fukt i husgrunden har också orsakat problem inomhus. Nuvarande ambulansstation, som uppfördes 1985, dimensionerades för en ambulans och för färre medarbetare. Under åren har antal uppdrag och bilar ökat samt att arbetssätt har förändrats. Extra garage har hyrts på annan plats inom sjukhusområdet.

Efter nybyggnationen är verksamheten mer samlad och ytorna mer välplanerade.

- Vi är förväntansfulla inför moderna och ändamålsenliga lokaler som kommer att förbättra arbetsmiljön betydligt, säger Rikard Bjuvéus, enhetschef på ambulanssjukvården i Skene. Den större vagnhallen kommer att innebära att vi kan ha alla våra bilar och vår verksamhet samlad på en och samma plats. Det underlättar både vid utryckningar och för bilvård.

Den nya byggnaden, som inkluderar en rymlig och mer ändamålsenlig tvätthall, ansluts mot huvudbyggnaden till höger om entrén. Byggnaden kommer att rymma fyra ambulanser och en befälsbil. I huvudbyggnaden iordningställs också nya kontor, samtals- och omklädningsrum samt ett gym i lokaler som i nuläget står tomma. Då ny- och ombyggnationen är klar rivs den gamla ambulansstationen. På den tomma platsen skapas parkeringsplatser.

Västfastigheter har tillsammans med ambulansverksamheten tagit fram ett lokalprogram som beskriver hur den nya stationen kommer att se ut.

-  Den nya byggnaden uppförs med betongelement och kommer utseendemässigt, ha en trapetsformad yta kombinerat med klätterväxter, säger Patrik Eriksson, förvaltare på Västfastigheter. Den tunga stommen som isoleras extra mycket bidrar till att nå regionens energimål samtidigt som verksamheten får en tålig byggnad, säger Patrik Eriksson, förvaltare på Västfastigheter.        

Tidplan

- Februari 2015 - byggstart

- Februari - nov 2015 – byggproduktion

- December 2015 – utrustning av lokalerna

- Januari 2016 - inflyttning

- Februari– maj - rivning av befintlig vagnhall och iordningställande av parkeringsyta

Regionstyrelsen fattade beslutet om till- och ombyggnation för ambulansverksamhet vid SÄS Skene den 25 mars förra året. Investeringsbeloppet beräknas till 24,5 miljoner kr.

Text Kerstin Holm, informationsenheten


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:47