Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Nyheter

Den 4 oktober genomför SÄS och Försvarsmakten Övning Liv, en omfattande katastrofmedicinsk övning som syftar till att förbättra sjukhusets förmåga att ta hand om ett stort antal svårt skadade på kort tid. Övningen kommer att synas och höras i stora delar av Borås och runt SÄS och den medför även vissa interna omflyttningar av ordinarie verksamhet på sjukhuset under övningsdagen.

SÄS stärker nu sin forskningsprofil genom att i september 2019 starta upp en verksamhet för kliniska prövningar. Målet är att patienter skall få ökade möjligheter att delta i studier och tidigt få tillgång till nya läkemedel och behandlingar. Det skall också bli enklare för medarbetare på SÄS att kombinera kliniskt arbete med forskning

I höstas drog sjukhusets satsning för att skapa en trygg och säker inskrivning för patienterna igång. Genom ett utökat samarbete mellan akutmottagningen och vårdavdelningen och införande av ett nytt strukturerat arbetssätt så skrivs rätt patient snabbare och oftare in till rätt vårdavdelning. Det minskar patientens tid på akutmottagningen och den totala vårdtiden samtidigt som patientsäkerheten ökar.

På grund av svår bemanningssituation under sommaren kommer SÄS kvinnoklinik att dra in på verksamheten för tidiga ultraljud för gravida under vecka 25-33.

Hälsocoach online är ett stöd för de som vill förbättra sina levnadsvanor inom fysisk aktivitet, matvanor, alkohol och tobak. Det är ett smidigt sätt att via sin mobil eller padda ta kontakt med en hälsocoach som stöttar mot satta mål. Nu erbjuds Hälsocoach online till alla över 16 år som bor i Västra Götaland. Tjänsten är gratis året ut.

En modern infektionsvård ställer ökade krav på tillgänglighet, patientsäkerhet, arbetsmiljö och vårdhygienisk standard. Därför satsar SÄS och bygger ut samtidigt som de befintliga lokalerna byggs om till och med 2021. Halvvägs genom projektet bjuds enhetens medarbetare in för att få en förhandstitt på lokalerna.

I takt med att befolkningsgraden och levnadslängden ökar behöver vi hitta nya sätt att ta hand om patienter med ett stort vårdbehov. Det har Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) nya klinik för nära vård i uppdrag. Idag tillträder verksamhetschef Karin Scharl och arbetet kan ta fart.

Win-win – så kan lungsektionens initiativ till att anställa arbetslösa unga beskrivas. Verksamheten var först ut på SÄS med satsningen som både ger vårdpersonalen mer tid till patientarbete och behövande arbetslivserfarenhet. Nu sprids arbetssättet på sjukhuset.

Västra Götalandsregionen genomför ett regionalt namnstandardprojekt och Södra Älvsborgs sjukhus är inget undantag i det arbetet.

Från den första 1 januari 2018 gäller ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård”. Den nya lagen ställer krav på SÄS organisation och därför har ett övergripande arbetssätt tagits fram för sjukhuset. Det nya arbetssättet gäller från den 25 september 2018.

Från mars i år finns eFrikort som är ett digitalt högkostnadsskydd som hjälper till att hålla reda på hur mycket du har betalt och när du når upp till frikortsgränsen. Det är viktigt att du ändå sparar ditt gula högkostnadskort med kvitton eftersom alla vårdgivare ännu inte är anslutna till systemet med eFrikort. Du som patient har fortfarande eget ansvar för att hålla reda på att du inte betalar för mycket i patientavgifter.

Ökad tillgänglighet och många nöjda patienter. Det är resultatet av drygt ett års satsning med single responder, en ny form av ambulanssjukvård i Svenljunga och Tranemo. Nu har modellen blivit ordinarie verksamhet och ska dessutom utvidgas i Bollebygds kommun i höst.

Nu öppnar SÄS en ny vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning för patienter med svåra tvångssyndrom (OCD). Mottagningen är placerad i Lerum och ska ta emot patienter på remiss från hela Västra Götalandsregionen.

Det går inte helt att helt undvika olika smittor i samhället, men risken att bli smittad går att minska.

Senast uppdaterad: 2019-10-02 14:27