Susanna, medicinsk sekreterare

SÄS för mig betyder trygghet, både som arbetsplats och som patient. Blir jag sjuk vet jag att jag är i trygga händer, berättar Susanna Bauer.

En flexibel problemlösare

Efter att ha jobbat både inom handel och industri bestämde sig Susanna Bauer för att byta riktning och utbilda sig till medicinsk sekreterare. Stora delar av hennes utbildning skedde i form av praktik på SÄS. En erfarenhet som senare ledde till en tillsvidareanställning. Susanna Bauer berättar att hon ständigt möter nya utmaningar i sitt arbete. Hon tycker att det är spännande att skriva och läsa om olika patientfall där ingen är den andra lik.

- I grunden har jag samma arbetsuppgifter varje dag. Jag fyller i patienternas journaler, bokar in patienter och svarar i telefon. Som medicinsk sekreterare håller jag koll på en många saker samtidigt så det gäller att vara flexibel och kunna hantera det. Ibland dyker det upp oväntade situationer som måste lösas snabbt, exempelvis att skrivaren krånglar eller att en sköterska kommer in och vill snabbt ha hjälp med något. Det är roligt att befinna sig i händelsernas centrum och tillsammans med sköterskor och läkare göra det bästa för patienten, säger Susanna bauer.

Varierande arbete

Sjukhuset är en väldigt spännande miljö att arbeta i. - Jag inspireras av mina kollegor, både sekreterare, sköterskor och läkare. Deras enorma engagemang och deras kunskaper. Jag får skriva och läsa om nya saker hela tiden. Variationen av arbetsuppgifter gör att jag trivs. Något som också är bra är att vi jobbar mycket över gränserna. Det underlättar om någon skulle bli sjuk, då kan vi hjälpas åt. Att jobba över gränserna underlättar för gruppen och ger också mig en möjlighet att bredda mina kunskaper ännu mer, menar Susanna Bauer.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45