Robin, sjuksköterska

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

På MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning) har vi modulbaserad omvårdnad, vilket innebär att ett team bestående av en sjuksköterska och en undersköterska arbetar tillsammans med 5-7 patienter. Varje arbetspass börjar med att vi får en rapport över dagsläget för våra patienter. Vi går bland annat igenom nuvarande tillstånd, kommande undersökningar och medicinering. Det är vanligt att våra patienter har hjärt- och/eller lungsjukdomar eller psykisk ohälsa och många av dem är äldre. Den genomsnittliga vårdtiden är 2 dygn så jag börjar ofta med att gå runt och presentera mig och får då ta del av frågor och tankar. I synnerhet våra hjärtpatienter är ofta oroliga och behöver prata om sin oro. Jag är också ansvarig för att patienterna kommer iväg på sina planerade undersökningar.

Vad är det viktigaste i ditt jobb?

Det är väldigt viktigt att skapa kontakt och samtala med patienterna som kan vara oroliga och behöver lugnas. Det gäller att ha god observationsförmåga vad det gäller patientens tillstånd. Jag tycker också att det är viktigt att ha god självinsikt och aldrig ta onödiga risker. Samarbete med kollegorna är viktigt och det gör också att vi är ett gott gäng.

Vad är fördelarna med ditt jobb?

Jag tycker om att dagarna inte är likadana, utan att det ständigt är nya patienter och nya uppgifter. Jag får stötta patienter som mår dåligt, och kan direkt märka att de mår bättre. Det känns bra när patienter tackar och säger att jag gjort något bra för dem. 

Vad är det bästa med att arbeta på SÄS?

Jag har bara arbetat här så jag har inget att jämföra med, men jag tycker att SÄS är ett modernt sjukhus. Det är väldigt bra att arbeta i team, alltså att olika yrkeskategorier arbetar ihop. Det ges utrymme för viss betald utbildning.

Om Robin med hans egna ord

  • Arbetar som sjuksköterska på MAVA (medicinsk akutvårdsavdelning).
  • Innan jag bestämde mig för att läsa till sjuksköterska på högskolan i Borås så arbetade jag som vårdbiträde inom kommunen i 6 år.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:34