Ralf, specialistläkare

I september 2009 kom Ralf Nagel till SÄS via en annons i en tysk tidning. Annonsen riktade sig till akutläkare med allmänmedicinsk bakgrund och Ralf fick direkt känslan av att ”Det där är ju jag!”. Efter att han tryckt på ”sök” dröjde det bara tre timmar innan han hade fått jobbet via ett telefonsamtal. Sedan dess har tjänsterna varierat, han har varit allt ifrån AT-chef, allmänläkare inom primärvården, överläkare på akutmottagningen och till överläkare på medicinkliniken.

Omväxlande arbetsuppgifter på akuten

I sex år arbetade Ralf Nagel som läkare på akuten, vilket var ett spännande arbete. På kardiologen utgår man ifrån att patienternas behov eller sjukdom har med hjärtat att göra, och motsvarande gäller på t.ex. infektion eller andra specialiteter. På dessa avdelningar är patienterna selekterade för att det ska vara rätt vård på rätt ställe, men på akuten är det annorlunda.

   – Akuten är en krävande arbetsplats med många kritiska stunder. När dörrarna öppnas vet man inte vem som står där, och vad personen behöver för hjälp. Alla patienter och situationer är olika och som akutläkare jobbar vi med både medicin- och kirurgpatienter alla dagar, helger, årstider, tiden vid OS eller fotbolls VM. Men det är också det som gör det så spännande och roligt, säger Ralf Nagel. 

  – Som överläkare på akuten var jag ansvarig för att flödet genom akuten fungerade och att patienterna så snabbt som möjligt blev omhändertagna. Arbetet innebar också att hjälpa och handleda kollegor med mindre erfarenhet än jag själv, exempelvis AT-läkare under utbildning eller läkare under sin sidoplacering från andra kliniker eller från primärvården, säger Ralf Nagel. 

Ombytta roller

Efter några år på akuten kände Ralf Nagel att hans nyfikenhet kring vad som händer under vårddygn två, tre eller fyra blev allt större.

 – Medicinkliniken är den naturliga fortsättningen efter akuten och den delen saknade jag i min egna lilla vårdkedja.

Nu har han fått chansen att påbörja ytterligare en ST-utbildning för att byta roll och nu är det hans tur att handledas av en mer erfaren kollega.

– Det är en givande situation och jag har tur som kan kombinera de två delarna – ett arbete på både medicinkliniken och på akuten, säger Ralf Nagel.   

Att han har blivit kvar på SÄS beror bland annat på att han trivs i Borås som stad och den goda gemenskap som finns bland kollegorna, både inom och utanför klinikernas gränser.

 – I Borås finns en av de få klinikerna som kunde erbjuda en strukturerad och etablerad ST mot akutsjukvård. Dessutom anses SÄS vara ett lagom stort sjukhus med bra upptagningsområde.

Om Ralf Nagel med hans egna ord

  • Dubbelspecialist i akutsjukvård och allmänmedicin på medicinkliniken.
  • Strävar efter: Ledarskap är spännande och det är möjligt att jag någon gång kommer att ta ett chefsuppdrag.
  • Drivkraft: Att få jobba med olika människor ger mig mycket energi och här ingår alla som jag träffar på jobbet: patienter, sjuksköterskor, undersköterskor, andra läkare, anhöriga, städerskor, chefer, mm.
  • Om arbetsplatsen: SÄS är som ett litet samhälle, man kan verkligen skapa kontakter inom olika yrkesgrupper, det är givande både för mig som yrkesman och person.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45