Sjuksköterska Åsa Falchenberg – fångar upp patienter som hamnat snett i vårdkedjan

Att identifiera patienter som har ett annat vård- och omsorgsbehov än det som sjukhuset ansvarar för och hjälpa dem vidare i sina vårdärenden. Det arbetar omsorgskoordinator Åsa Falchenberg och hennes kollegor med på akutmottagningen. Arbetet reducerar antalet återbesök, skapar trygga hemgångar och minskar antalet inskrivningar i väntan på vårdplanering.

Vad är ditt uppdrag som omsorgskoordinator?

Jag och mina kollegor fångar upp patienter som hamnat snett i vårdkedjan. Det vill säga patienter som inte har en ortopedisk, kirurgisk eller medicinsk problematik som kräver sjukhusvård.  

Vårt uppdrag är att försöka reda ut vad de har för behov och sedan ta de kontakter som behövs för att patienten ska komma vidare i sina vårdärenden. Målet är att skapa en sammanhållen och samverkande vårdkedja där patienten står i fokus. 

Vilka patienter rör det sig om?

Patienterna kan delas upp i två grupp. Den ena gruppen är sköra äldre som har ett förnyat eller ökat omsorgsbehov. Den andra är mångbesökare. De är i varierande åldrar och har återkommande oplanerade besök på akutmottagningen.

Vad är det ni gör rent konkret?

Läkare och vårdpersonal kontaktar mig eller mina kollegor om de får minsta lilla signal om att patienten inte kommer att klara sig i hemmet. Vi samtalar med patienten, ringer upp anhöriga, granskar journalen och tar kontakt med representanter i kommun och primärvård för att tillsammans reda ut behovet.

Ofta handlar det om att patienterna behöver insatser från våra samverkansparter. Om inte de kan möta upp akuta behov får patienten stanna på sjukhuset. Ingen skickas hem till en otrygg tillvaro.

Ibland är det tillräckligt med en vårdplanering i hemmet, att vi hjälper till att skriva en egenremiss till någon öppenvårdmottagning eller bokar ett besök hos primärvården. Då kan patienten skickas hem i väntan på det. Samma sak om patienten känner sig ensam. Då kan vi tipsa om olika organisationer och träffpunkter som finns.

Vilka resultat har ni fått?

Sedan starten har jag och mina kollegor träffat cirka 350 patienter. Av dessa har 100 kunnat återvända hem utan att bli inskrivna i väntan på vårdplanering, 130 har fått hjälp som underlättar i deras vardag och 60 skrivits in i slutenvården. Resterande har fått ett trevligt samtal och information om vart de kan vända sig om behov uppstår.

Under 2016 träffade vi 15 mångbesökare. Sammanlagt hade de 150 oplanerade besök. Sex månader efter att de fick träffa en omsorgskoordinator hade de tillsammans 60 oplanerade besök.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45