Barnmorska Ida Fornell – delar ut lysande puckar som förbättrar flödet på BB

Ibland kan enkla lösningar och verktyg som underlättar vardagen på sjukhuset finnas i andra verksamheter än vården. På BB såg man en möjlighet att använda sig av cafébranschens lysande puckar vid barnläkarundersökningar. Det har underlättat arbetet och förbättrat flödet på avdelningen.

Hur används puckarna i vardagen?

Varje morgon delar vi ut en puck till de familjer som är så pass välmående att de klarar av att röra sig runt på BB och det i närliggande området. Vi informerar om att de ska ta med sig pucken dit de går, ger dem en ungefärlig tid för barnläkarundersökningen och förklarar att det är dags att gå till väntrummet när pucken börjar blinka och vibrera. Sedan kan vi medarbetarna manuellt utlösa larmet på pucken när vi ser att det börjar närma sig familjens tur.

Hur kom ni på idén att börja använda er av dem?

Vi har tidigare haft bekymmer med att tiden i väntrummet till barnläkaren ibland blivit väldigt lång för föräldrarna och barnet. Anledningen till det är att undersökningen tar olika lång tid varje gång. Därför kan vi inte inte planera exakt när det är familjernas tur.

Samtidigt som barnläkarundersökningarna pågår kan också familjerna befinna sig på andra platser. Vissa går ner för att äta frukosten som serveras på ett annat plan, andra träffar anhöriga utanför avdelningens entré. Det har gjort att vi medarbetare fått lägga tid på att leta upp familjerna.  

När vi hörde talas om puckarna fick vi snabbt en förhoppning om att de skulle kunna hjälpa oss.

Vilka fördelar kan ni se för familjerna?

Eftersom vi i personalen kan utlösa larmet på familjens puck när det börjar närma sig deras tid så kan vi bespara dem väntetid som kan vara särskilt ansträngande för nyförlösta mammor. Dessutom kan familjerna i lugn och ro göra sig i ordning på morgonen, äta frukost eller träffa anhöriga. Förutom att det är positivt i sig, så har vi märkt att det bidrar till att undersökningarna av barnen flyter på bättre eftersom familjerna är lugnare på grund av att de inte längre upplever samma stress på morgontimmarna. 

Vilka fördelar kan ni se för medarbetarna?

För oss underlättar puckarna på många sätt. Vi behöver inte lägga tid på att leta efter familjerna utan kan utlösa larmet på deras puck från en station som vi har precis utanför barnläkarundersökningsrummet. Det gör också att vi kan medverka vid undersökningen. På så vis får vi samma information som familjerna och behöver inte kontakta barnläkaren i efterhand. Att vi är med gör också att vi kan assistera barnläkaren vid själva undersökningen. Det blir helt enkelt ett bättre flöde för oss alla.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45