Helen Wiland – minskar antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner på SÄS

Helen Wiland, undersköterska på kirurgavdelning 4

På kirurgavdelning 4 har antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner minskat tydligt. För det tilldelades de 2017 års patientsäkerhetspris. Bakom resultatet ligger ett systematiskt och målmedvetet arbete och ett drivet VUVI-team. En av medarbetarna är undersköterskan Helen Wiland.

Berätta vad det är ni har gjort!
Inspirerade av en föreläsning av vårdhygien startade vi i början av 2016 ett VUVI-team på K4. Vi började med att journalgranska för att se vilka av våra patienter som fick vårdrelaterade urinvägsinfektioner och varför. Utifrån den kunskapen började vi ett förbättringsarbete.

Det stora arbete som vi har gjort är att bryta ned de sjukhusövergripande rutinerna till vår avdelning och vardag. Vi har också ökat kunskapen och medvetenheten hos oss i personalgruppen. Det gör att vi påminner varandra och kan inkludera patienterna i arbetet på ett annat sätt en tidigare.

Kan du ge några exempel på hur era rutiner förändrats?
Läkare och sjuksköterskor för idag en dialog kring vilka patienter som vi sätter kateter på och hur länge. Det har resulterat i att antalet patienter med kateter och tiden tills vi tar bort dem har minskat.

Vi har också sett till att vi noga följer bladderscanschemat, datummärker när vi bytt kateterpåsar och tydligt anger när och på hur mycket urin vi har tappat dem. När vi sätter kateter brukar vi också spruta in natriumklorid i blåsan för att patienten lättare ska komma igång med ”kisseriet”. Det har resulterat i att färre patienter får problem med att tömma blåsan och att vi i annat fall tidigt uppmärksammar och kan åtgärda det.

På vilket sätt har ni gjort patienten mer delaktig?
Eftersom vi i personalgruppen är så kunniga och medvetna om frågan så informerar vi patienten på ett annat sätt idag, jämfört med tidigare. Vi tar oss tid att förklara varför vi inte alltid sätter kateter och att det är viktigt att de larmar efter att de har kissat så att vi direkt kan undersöka med bladderscan hur väl de tömt blåsan.

Vi går också igenom hygienrutinerna med de patienter som har fått kateter och hjälper till om det behövs. Vi har också skapat patientinformation som ska underlätta för patienterna att utföra egenvården efter hemgång.

Vilka resultat kan ni se?
Vi tror att vårt arbete har gjort att både medarbetare och patienter är mer delaktiga i frågan. Det gör att rutinerna efterlevs och egenvårdsråden följs bättre. Antalet patienter per år som behandlats för vårdrelaterad urinvägsinfektion har nästan halverats sedan 2015. Det är jättekul och känns bra att vi besparar patienterna sveda och värk och en eventuell antibiotikakur.

Har du några tips till andra som vill göra ett liknande arbete?
Framförallt tror jag att det handlar om att sätta frågan på agendan och diskutera hur man på bästa sätt jobbar med den i respektive verksamhet. Det är då det blir lätt att göra rätt. Att alla är medvetna och delar samma kunskap gör också att man hjälps åt på ett helt nytt sätt och vågar påminna varandra om rutinerna glöms av. Det ger resultat.

Kort om Helen
Började på SÄS? Började på SÄS 2013. Efter att ha varit på akuten och ortopeden började jag på kirurgen 2015.
Familj? Man, fyra barn och ett barnbarn 
Bor? I Fristad
Fritid? Att köra motorcykel, träna på gym och umgås med vänner och familj
Drömmer om? En fantastisk sommar och att det ska regna sjuksköterskor så att arbetsmiljön blir mycket bättre för alla för det är en rolig arbetsplats att vara på.

Senast uppdaterad: 2018-03-14 15:33