BMA Sandra Davidsson - minskar spridningen av säsongsinflunsan

På laboratoriet för molekylär biologisk diagnostik gör man stora insatser varje år för att minska spridningen av säsongsinfluensan på sjukhuset genom att upptäcka smittade patienter snabbt och tidigt. För att klara av det höga trycket av prover som ramlar in under högsäsongen tar personalen extrapass och jobbar över. En av dessa medarbetare är biomedicinska analytikern Sandra Davidsson

Vad är er roll i arbetet med säsongsinfluensan?

Varje år finns olika influensavirus i vårt land, var av ett eller flera ofta får stor spridning under en del av vinterhalvåret. Dessa utgör den så kallade säsongsinfluensan. Influensavirusen liknar på många sätt vanliga förkylningsvirus men är ofta av kraftigare slag och ger hög feber. Den vanligaste och oftast allvarligaste typen är influensa A.

Vill det sig illa kan sjukdomsförloppet resultera i att man får andra allvarligare besvär som kräver att man behöver specialistsjukvård. Det är huvudsakligen dessa personer och sedan tidigare inneliggande patienter som uppvisar symptom på säsongsinfluensan vars prover vi på molekylär biologisk diagnostik analyserar.

Hur arbetar ni vanligtvis under en säsong?

Vårt arbete med säsongsinfluensan brukar accelerera i takt med att den sprids i samhället. Till att börja med kör vi bara några prover om dagen under vår ordinarie arbetstid men ökar sedan upp till som mest 100 prover i veckan. Det kräver att vi arbetar över på eftermiddagarna och går in extra på helgerna. Vi är fem stycken medarbetare i arbetsgruppen och vi hjälps åt för att kunna leverera svaret snabbt även när trycket är som högst.

Vad bidrar er arbetsinsats till?

Genom att vårdpersonalen på sjukhuset snabbt får svar på om testet visar positivt eller negativt kan de tidigt få ett beslutsunderlag till hur de ska hantera patientärendet. Om andra sjukdomar kan uteslutas kanske vissa patienter kan få åka hem, vilket sparar resurser. Andra kanske behöver få ett enkelrum för att inte smitta andra. 

Att smittspridningen minimeras är särskilt viktigt här på sjukhuset. Är man sjuk och svag sedan tidigare kan det i värsta fall leda till att man avlider om man blir smittad av säsongsinfluensan. 

Vad är det som motiverar er till att arbeta extra?

Vi som är biomedicinska analytiker arbetar ofta i bakgrunden eftersom vi inte har direktkontakt med patienterna. Men allt vi gör, gör vi för patienternas bästa. Det är det som motiverar oss. I fallet med säsongsinfluensa så vet vi att konsekvenserna kan bli stora om inte diagnos kan ställas snabbt och tidigt, både för patienten i fråga men också andra svaga patienter på sjukhuset. Då är det väl värt att ”offra” lite av sin vanligtvis lediga tid för att hjälpa till.


Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45