Läkare

Som läkare på Södra Älvsborgs sjukhus gör du skillnad varje dag. Hos oss har du stora möjligheter att utvecklas både i ditt yrke och som människa – oavsett om du är ny eller erfaren i din roll som läkare.

Hos oss kan du arbeta med högspecialiserad vård inom de flesta områden. Som läkare möter du ett brett spektra av patienter med många olika diagnoser inom varje specialitet, som du bedömer och behandlar.

Vi söker fler professionella, kreativa och engagerade medarbetare. Oavsett om du är ny eller erfaren läkare har du stora möjligheter att utvecklas hos oss – både i ditt yrke och som människa.

Våra lediga jobb

Fortbildningsprogram för läkare

Hos oss får du möjlighet att utveckla och fördjupa din kompetens inom det kliniska arbetet genom att delta i ett fortbildningsprogram, där läkare fortbildar andra läkare, en gång i månaden. Det kan handla om att lyfta nya behandlingsmetoder, ny forskning eller intressanta patientfall. Tanken är att sprida den kunskap som finns över klinikgränserna.

Forskning

Forskning är en strategisk fråga för en patientsäker vård, medicinsk utveckling och kunskapsspridning. Vi behöver alltid spetskompetens inom en mängd olika specialiteter och är angelägna om att uppmuntra och ge dig möjlighet till forskning. Vi verkar för att skapa goda möjligheter att kombinera kliniskt arbete med forskning och prioriterar därför klinisk patientnära forskning.

Forskning på SÄS

Processorienterat arbetssätt

Som läkare kan du också utvecklas som processledare med ansvar för hela vårdkedjan för en specifik patientgrupp. En processledare är en specialistläkare som leder ett tvärprofessionellt team som representerar de kunskapsområden som krävs. Syftet är att analysera, utveckla och förbättra vården för patientgruppen.

Processorienterat sjukhus

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45