Georgios, psykiatriker

Georgios Zervas blev färdig specialist i barn- och ungdomspsykiatri på SÄS 2014. Han är ursprungligen från Grekland, men fick sin läkarutbildning i Rumänien och kom till SÄS som ST-läkare 2008. I Grekland är det långa väntetider för att få bli ST-läkare och inte helt lätt att få jobb, därför bestämde sig Georgios Zervas och hans fru som också är läkare för att flytta utomlands. De kände att de måste ta nästa steg för att komma vidare i sitt yrke som läkare. Det blev Sverige efter tips från en bekant som hade varit här ett par år.

– Vi hade lite sparpengar kvar som vi satsade på detta. Jag tycker nog att vi var modiga! Sverige var nytt, spännande och annorlunda på många sätt – allt från vädret till sjukvårdssystemet, säger Geogios Zervas.

Hur var ST-utbildningen?

Georgios Zervas upplevde ST-utbildningen som en utmaning eftersom han fick kämpa med svenska medicinska termer och att försöka lära sig hur sjukvårdssystemet fungerar här i Sverige.

– Men jag har positiva erfarenheter av själva ST-utbildningen på SÄS. Jag har blivit väl omhändertagen av handledare och chefer och fått gå extra kurser som behövdes för mig som utländsk läkare, både i språk och inom min specialitet, säger han.

Georgios Zervas är nu färdig barn- och ungdomspsykiater och samtidigt går han vidare med ytterligare en ST-utbildning för att bli allmänpsykiatriker.

Jag har precis påbörjat ännu en ST-utbildning inom vuxenpsykiatrin, så nästa mål är att bli dubbelspecialist. Som det är idag gör juridiska och organisatoriska gränser det svårt att följa patienter hela vägen från barndomen upp i vuxen ålder. Men många vuxnas problem med till exempel depressioner, ångest och anknytningssvårigheter grundar sig i hur man haft det som barn. Det vore roligt att bygga broar mellan specialiteterna i högre grad än idag och efter vad jag förstår är det en av tankarna med psykiatrins kvarter, säger Georgios Zervas.

Georgios Zervas är väldigt intresserad av psykiatri i allmänhet och anledningen till att han valde att bli just barn- och ungdomspsykiatriker är att han utvecklades väldigt positivt på BUP där han arbetade som underläkare i några månader.

– Det är intressant att titta på hela systemet som det ofta handlar om hos unga. Inte bara personen i sig utan också familjen och vilka förutsättningar ett barn eller en ungdom lever under och vilka upplevelser de har med sig.

För tillfället arbetar han bland annat på SÄS asylmottagning med både barn och vuxna patienter. En långsiktig idé är att utveckla vården så att dagens formella åldersgränser mellan barn och vuxna avskaffas och det blir lättare att följa en patient under hela vårdtiden.

Vad utmärker arbetet på asylmottagningen?

Asylmottagningen är en öppenvårdsmottagning i Borås som tar emot både barn och vuxna. Många av patienterna bär på stora trauman från hemlandet och många kommer från krigszoner. Men också flykten i sig blir traumatisk för många, eftersom det inte sällan handlar om farliga resor där man inte vet hur de ska sluta.

– Flyktingarna tar sig ju fram illegalt och är utsatta under själva resan, inte minst ensamkommande ungdomar. Många plågas av stor rädsla som triggar oro och ångest. De plågas också av mardrömmar och sömnsvårigheter på grund av sina minnesbilder. Men för mig som psykiater är det också en intressant och spännande verksamhet med många kulturer inblandade och det tilltalar mig, säger Georgios Zervas.

Om Georgios Zervas med hans egna ord

  • Började på SÄS 2008 som ST-läkare. Jag är född i Grekland där jag gjorde AT. Min läkarutbildning gjorde jag i Rumänien där jag också träffade min fru
  • SÄS för mig? Min första arbetsplats i Sverige. Här blev jag specialist!
  • Familj? Bor i Kypedalen i Borås med min hustru Laura som är barnläkare på SÄS
  • Fritid? Joggning, resor utomlands
  • Drömmer om? Privat - att lära mig dyka. På jobbet – att bli en duktig psykiater, sådana behövs verkligen i vården. Jag vill gärna stanna på SÄS och fortsätta utvecklas här.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45