Emrik, biomedicinsk analytiker

Det viktigaste i mitt arbete är att vara noggrann vid bedömningen av instrument och analyssvar eftersom många analyser är av stor vikt för diagnos och behandling av patienter. Om jag har något provsvar som inte ser ut att vara riktigt är det problemlösning som gäller, säger Emrik Mathiasson.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

På klinisk kemi har vi fyra sektioner som är bemannade dygnet runt men även några sektioner som enbart är bemannade på dagtid. Vanligtvis är vi 3-6 personer på varje sektion och arbetet är mycket varierande. En arbetsdag kan te sig som såhär: Jag kommer på morgonen och ser vilken placering jag skall ha. Sedan startar jag med underhåll och kör kontroller på de analysinstrument som jag ansvarar för vid den placeringen. Därutöver ska analyssvar bedömas och man ser till att allt fungerar som det skall på sektionen. Arbetsuppgifterna på lab kan variera stort, tex mellan hematologi och provinlämning. På hematologin är det en del mikroskopering av olika vätskor som led-, pleura- och spinalvätska medan man i provinlämningen gör en sortering av provrören så de kommer till rätt sektion där vissa analyser sorteras till externa laboratorium. Här görs också en kontroll att rätt rör har tagits, säger Emrik Mathiasson.

Vad är fördelarna med ditt jobb?

Mycket av arbetet bygger på erfarenhet och det är utvecklande att ta del av och lära sig av sina kollegor. Hela tiden sker en utveckling, nya analyser och analysmetoder sätts upp, datasystemet som hanterar alla svar och skickar dessa till beställaren utvecklas. Detta gör att det sällan blir långtråkigt och att det alltid händer något på lab, menar Emrik Mathiasson.

Om Emrik Mathiasson med hans egna ord

  • Arbetar som biomedicinsk analytiker på laboratorium för klinisk kemi här på SÄS Borås sedan 5 år.
  • Gick utbildningen i Göteborg  2007-2010. Innan dess arbetade jag som hantverkare.
  • Vad är det bästa med SÄS? Tycker att Personalklubben har många och bra erbjudanden för SÄS anställda.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45