Emma, arbetsterapeut

Patienter som tar större del i sin egen vård blir tryggare och lugnare - och det gynnar även personalen. Det menar Emma Skoglund, 1:a arbetsterapeut på neuro- och rehabiliteringskliniken som arbetar på vårdenhet för stroke och neurologi, R55. Just nu arbetar hon och några kollegor med att förbättra både teamronderna och rutinen för individuell vårdplanering. Behovet av bättre fungerande teamronder blev tydligt när R55 i höstas gjorde ett högintensivt förbättringsarbete, HIFA.

På vilket sätt är teamronden viktig för just era patienter?

- Tanken med teamronden är att teamet, utifrån patientens mål, gemensamt ska planera vårdtiden och vad som ska hända efter utskrivning. För strokepatienter väntar många gånger lång rehabilitering. Även studier visar att teamets förmåga att arbeta tillsammans påverkar både förbättringsgraden och vårdtiden för patienten. Därför är den en oerhört viktig del i vårt arbete, säger Emma Skoglund.

Vid teamronderna ska alla professioner vara med: läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logoped och kurator. Men vid vårt HIFA i höstas kom det fram synpunkter på att ronderna inte alltid fungerat så bra. Beslut kan tas av enskilda personer utan förankring och alla kommer inte till tals. Under en period har personalomsättningen varit hög vilket också försvårat teamarbetet.

- För att förbättra teamronderna har jag och en fysioterapeut uppdaterat en agenda som teamet ska följa. Vi har försökt trycka på vikten av samtliga teammedlemmars kompetens och att det ska finnas utrymme för alla. Att utnyttja tiden på smartaste sätt har också funnits i fokus, menar Emma Skoglund.

Och vad betyder den individuella vårdplaneringen, IVP?

- När man får en stroke hamnar man i en akut krissituation. I det läget är det svårt att ta till sig information och det är inte alltid en patient förstår vad den varit med om. Ibland glömmer vi som personal att förklara vad som ska hända, särskilt i det akuta skedet när många är inne hos patienten.

- Just nu arbetar jag och två kollegor med att uppdatera vår rutin för IVP, för att göra en nystart. Vi införde individuell vårdplanering 2014 och till att börja med gick det bra men av olika skäl, bland annat en pressad arbetssituation på avdelningen, har de blivit färre med tiden. Det är lätt att tänka att "vi hinner inte detta" men vi sparar tid när patienten i lugn och ro kan få svar på sina frågor.

Nu ska IVP-mötet bokas in av sjuksköterska redan vid ankomstsamtalet och det ska genomföras inom en vecka efter insjuknandet. Om patienten vill bjuds även närstående med. När IVP fungerar igen kommer vi med största sannolikhet att få tryggare och nöjdare patienter som känner ökad delaktighet och som får svar på sina frågor under lugnare omständigheter. Som patient är man mer "med på noterna" när man deltar i sin egen planering. Det ökar motivationen för exempelvis träning.

Vad krävs för att lyckas med förbättringsarbete, enligt dig?

- HIFA engagerar och skapar nytänkande. Det är många saker som kommer fram när man tar sig tid att se på saker ur olika perspektiv, pratar med patienter och analyserar arbetssätt. Vi försökte få med så många som möjligt i arbetet genom att vara ute på avdelningen och prata med våra kollegor, så det inte skulle bli en "HIFA-grupp". Samma sak gäller även med strokeprocessen. Vi har nu en processtavla på avdelningen så alla kan se vad som är på gång och hur vi uppnår våra mål, säger Emma Skoglund.

Kort om Emma Skoglund med hennes egna ord

  • Började på SÄS 2006. Arbetade tidigare som arbetsterapeut i Borås stad.
  • SÄS för mig? På min arbetsplats finns goda möjlighet att utvecklas, dels inom professionen och dels inom personlig utveckling. Jag har inriktat mig på ledarskap i min roll som förste arbetsterapeut.
  • Bor med min make i Bollebygds kommun, har två döttrar och en hund.
  • Fritid? Tycker om idrott och äventyr. Springer och åker skidor. Har nyligen startat Bamsegympa i vår lilla ort som en del i att överföra rörelseglädje vidare till barnen.
  • Drömmer om? Att vara aktiv i arbetet med att utveckla vår nya strokeenhet som planeras starta i höst. Privat drömmer jag om att gå i mål i Mora efter nio mil i fädrens spår 2017.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45