Maria, cytodiagnostiker

Det är ett självständigt jobb, där man ändå har ett nära och bra samarbete med sina kollegor, biomedicinska analytiker och patologer. Ett ständigt lärande, man blir aldrig fullärd, säger Maria Wallstedt.

Hur ser en arbetsdag ut för dig?

Arbetsdagarna varierar. Min huvudsakliga arbetsuppgift är att analysera cellprover i mikroskop för att hitta cancerceller och tidiga cellförändringar. Dagen börjar med bedömning av gynekologiska prover, vilket är den största biten i vårt diagnostiska arbete och inom det området har vi cytodiagnostiker eget ansvar för diagnosen. Förmiddagen och en bit in på dagen ägnas åt allmäncytologiska prover som kan vara skölj- och borstprov från lunga, vätska från bukhåla, lung-hjärtsäck och punktionsmaterial från bröst, sköldkörteln samt från förändringar i halsregionen, säger Maria Wallstedt.

På allmäncytologi har jag delvis eget ansvar men ger också diagnosförslag och överlämnar prover till patologläkare. Jag assisterar även vid EUS och EBUS undersökningar, där vi cytodiagnostiker spelar en viktig roll. Vi ser till att representativt material erhålls, vilket är viktigt för att patienten skall slippa att göra om, den oftast jobbiga och personalkrävande undersökningen. Två dagar i veckan har vi spermaprovsmottagning där vi självständigt gör en bedömning av spermaprov, dels som en del i en infertilitetsutredning och dels efter en vasectomi.

Vad är viktigaste i ditt jobb?

Att ha patienten i fokus. Arbetet kräver noggrannhet, koncentration och erfarenhet eftersom en felaktig diagnos kan leda till att patienten inte får rätt behandling. Det är också  viktigt att arbeta på ett kvalitetssäkert sätt för att till exempel inte förväxla prover. Metodutveckling och bra samarbete med kollegor och kunder är av stor vikt för kvaliteten på prover och svar, och jag har uppföljning av diagnostiken och vidareutbildar mig kontinuerligt. Handledning av studenter och nyanställda ingår också i mitt arbete, säger Maria Wallstedt. 

Vad är fördelarna med ditt jobb?

Det är ett självständigt jobb, där man ändå har ett nära och bra samarbete med sina kollegor, biomedicinska analytiker och patologer. Ett ständigt lärande, man blir aldrig fullärd. Cytodiagnostiker är ett spännande och utvecklande yrke som varmt kan rekommenderas!

Om Maria Wallstedt med hennes egna ord

  • Arbetar som cytodiagnostiker på bild och laboratoriemedicin, enheten klinisk patologi och cytologi på SÄS i Borås. 
  • Läste till biomedicinsk analytiker i Jönköping och var klar 2004. Efter drygt ett års vidareutbildning fick jag min magisterexamen i diagnostisk cytologi, 2007.
  • Vad är SÄS för dig? Det är en trevlig arbetsplats. Ett hälsofrämjande sjukhus.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45