Ewa, sjuksköterska

I SÄS nya strategi för forskning läggs ett särskilt fokus på att skapa förutsättningar för sjuksköterskor att börja forska. Ewa Carlsson-Lallo är en av dem som tagit steget att kombinera sin tjänst på infektionsmottagningen med forskning kring hur hiv påverkar hivpositiva kvinnors sexualitet och reproduktion.

Hur kommer det sig att du började forska?

Jag såg ett behov av att söka ny kunskap inom ämnet för att därigenom kunna förbättra vården för denna utsatta grupp. Jag ville också utvecklas och lära mig någonting nytt för att på så vis bli en bättre sjuksköterska.

Förutom att ha ett eget inre driv är det viktigt att ha flera andra mer praktiska förutsättningar så som finansiering och tillhörighet till ett universitet, vilket jag lyckades ordna. På SÄS stöttades och inspirerades jag av både Åsa, överläkare på HIVÖ, och Marie från forskningsenheten. De är idag mina handledare. Min chef och mina kollegor ställde också upp genom att ge mig tjänstledigt halvtid. Det är jag tacksam för.

Vad innebär din forskning och vad visar resultatet hittills?

Forskningen utgår ifrån fyra delstudier med fokus på hur hivpositiva kvinnors sexualitet och reproduktion påverkas av sjukdomen. Den första delen är en metasyntes där jag sammanställt resultat av tidigare vetenskapliga artiklar. Av detta har jag kunnat konstatera att hiv är en börda i relation till sexualitet och reproduktion. Att bördan blir tyngre styrs av rädslan för att berätta om sin sjukdom, smitta andra eller bli frånstött i relationer. Att den blir lättare styrs främst av moderskapet och att bli mamma, andetro och stödjande relationer.

Forskningens andra och tredje delstudier i form av intervjuer pågår just nu. I den andra delstudien fokuserar jag på vad sexualitet och reproduktion innebär för kvinnorna och i den tredje på vilket behov av stöd gällande dessa som kvinnorna har i sina relationer. Det gäller både stöd från hälso- och sjukvårdens sida men också från en partner eller andra som kvinnorna ser som betydelsefulla.  Den fjärde och sista delstudien är under etikprövning.

Vad bidrar slutresultatet med?

Resultatet är användbart för oss som arbetar direkt med denna patientgrupp, men hela Sverige och världen behöver mer kunskap om ämnet och hur det är att leva med hiv. Det är fortfarande stor okunskap i samhället men också i sjukvården vilket leder till stigmatisering och fel bemötande av hela patientgruppen. Så jag hoppas att min forskning ska leda till en bättre vård och livssituation för personer som lever med hiv och att ämnet sexualitet också uppmärksammas inom fler patientgrupper.

Vad skulle du säga till andra sjuksköterskor som funderar på att börja forska?

Att det är fantastiskt roligt men också frihet under ansvar. Jag hoppas att jag kan inspirera någon sjuksköterska att ta steget till att börja forska. Vi sjuksköterskor som kombinerar forskning med patientnära arbete har möjlighet att få forskningsidéer utifrån vad vi ser behöver förbättras eller vad vi behöver få mer kunskap kring. Då blir resultatet användbart och till nytta för både vårdpersonalen och patienterna. Det är häftigt!

Jag vet även att SÄS har gjort satsningar för att underlätta för de sjuksköterskor som vill forska att göra det och jag hoppas att det får genomslag. Till exempel har en forskningsledare med särskilt fokus på att stötta, handleda och inspirera sjuksköterskor anställts och möjligheterna att söka ekonomiska bidrag på SÄS för delar av sin forskning har ökat, säger Ewa Carlsson-Lallo.

Kort om Ewa Carlsson-Lallo med hennes egna ord

  • Har arbetet på infektionsmottagningen sedan 2008.
  • SÄS för mig? Min arbetsplats där jag som sjuksköterska fokuserar på patienternas bästa. Jag spenderar många timmar här och vill att tiden ska vara meningsfull för mig, mina kollegor och patienter.
  • Bor i Borås med mina två barn.
  • Fritid? Jag är hobbylös, men jag tycker om mängder av saker och upplevelser, till exempel att fika, resa och att vara vid havet (men är en badkruka).
  • Drömmer om? En värld där människor visar varandra respekt och uppskattning – och om en miljonvinst på triss, som alla andra.

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:45