Våra yrken

Hos oss arbetar professionella och engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla vården. De största och vanligaste grupperna är sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Här finns också ytterligare hundratal olika professioner som också är viktiga för vården. Biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, ekonomer, logistiker och förvaltare av IT-system är några exempel.

Här presenteras några av våra yrken lite närmre:

Biomedicinsk analytiker 

Läkare 

Medicinsk sekreterare

Sjuksköterska

Undersköterska

Varje arbetsinsats bidrar till helheten

På SÄS värdesätter vi var och en av våra medarbetare. I forumet ”Medarbetare i fokus” vill vi visa att den enskilda arbetsinsatsen är viktig för helheten och att utveckling och lärande är betydelsefullt för att förbättra vården.

Medarbetare i fokus

På kirurgavdelning 4 har antalet vårdrelaterade urinvägsinfektioner minskat tydligt. För det tilldelades de 2017 års patientsäkerhetspris. Bakom resultatet ligger ett systematiskt och målmedvetet arbete och ett drivet VUVI-team. En av medarbetarna är undersköterskan Helen Wiland.

Kvalitetsregister behöver inte vara onödigt skrivbordsarbete utan kan - rätt använda - förbättra vården. Det visar öron- näsa- och halsläkaren Erik Odhagen i en forskningsstudie.

Ett nyskapande och gränsöverskridande arbete som har gett mycket goda resultat i form av ett snabbt omhändertagande av patienten, kortare medelvårdtider och som med god sannolikhet bidrar till att rädda liv. För det tilldelades infektionsläkaren Michael Stofkoper kvalitetspriset på årets forsknings- och kvalitetsdagar.

Att identifiera patienter som har ett annat vård- och omsorgsbehov än det som sjukhuset ansvarar för och hjälpa dem vidare i sina vårdärenden. Det arbetar omsorgskoordinator Åsa Falchenberg och hennes kollegor med på akutmottagningen. Arbetet reducerar antalet återbesök, skapar trygga hemgångar och minskar antalet inskrivningar i väntan på vårdplanering.

Ibland kan enkla lösningar och verktyg som underlättar vardagen på sjukhuset finnas i andra verksamheter än vården. På BB såg man en möjlighet att använda sig av cafébranschens lysande puckar vid barnläkarundersökningar. Det har underlättat arbetet och förbättrat flödet på avdelningen.

Senast uppdaterad: 2018-05-03 07:58