Vår arbetsplats

Södra Älvsborgs sjukhus är ett hälsofrämjande sjukhus med fokus på vård, behandling och ett arbetssätt som sätter patienternas behov främst. Vi har en bred verksamhet med hög medicinsk kvalitet och vi arbetar tillsammans för att ständigt utveckla och förbättra vården.

Våra förväntningar

Tillsammans har vi det viktiga uppdraget att se till att våra patienter får specialiserad vård av hög kvalitet. Dessutom är vi ett hälsofrämjande sjukhus vilket betyder att vi fungerar som en hälsoresurs. Vi sprider kunskap och ger verktyg för att fördröja eller i bästa fall förhindra ett nytt behov av specialistsjukvård.

Mer information om SÄS och vår verksamhetsplan

Fem områden i verksamheten

De närmaste åren har vi fokus på fem områden i vår verksamhet. Det handlar om att minimera antalet vårdskador, ge vård i rätt tid, utveckla den kunskapsbaserade vården, öka patientens delaktighet och få en bättre arbetsplats. 

Dagligt förbättringsarbete

Tillsammans arbetar vi med dagligt förbättringsarbete i alla verksamheter, varje dag. Syftet är att alla medarbetare ska kunna påverka sin egen arbetssituationen, ständigt förbättra patientsäkerheten och arbeta för att uppnå hög medicinsk kvalitet. 

Dagligt förbättringsarbete

Samarbete

Sjukhuset arbetar processorienterat och i team kring patienterna, som behöver vård av olika avdelningar och mottagningar. Vi arbetar aktivt för att underlätta samarbete mellan specialiteter, professioner och verksamheter. Ett exempel på det är våra patientprocesser som modell för ett flertal vanliga, allvarliga sjukdomar. Processerna optimerar patientens väg genom vården och involverar flera kliniker där kvalitet, flöden och tillgänglighet utvecklas utifrån ett patientperspektiv.

Processorienterat sjukhus

Påverka utvecklingen i vården

Vi är ett sjukhus som ständigt utvecklas. Vi vill att våra medarbetare ska vara med och påverka utvecklingen och värdesätter engagemang och delaktighet. 

Utvecklingsarbete

Modern sjukhusmiljö

Större delen av sjukhusets lokaler är renoverade på senare år och utgör en god fysisk arbetsmiljö med harmonierande färgsättning på interiör och konstnärlig utsmyckning. Den vanligtvis vita sjukhusmiljön har fått ge vika för en modern sjukhusmiljö rik på färg, där naturen varit ett genomgående tema.

Under 2017-2021 pågår flera stora byggprojekt på sjukhusområdet i Borås. Målet är att skapa framtidens sjukvård inom psykiatri, infektionsvård och laboratoriemedicin.

Framtidens sjukvård

Senast uppdaterad: 2018-01-30 15:28