Kompetenshöjande utbildningar

Att ständigt utvecklas och sprida kunskap är en del av vår värdegrund. Sjukvården kräver att våra medarbetare har rätt kompetens och förmåga att ställa om när behoven förändras.

För att möta sjukvårdens behov erbjuds våra medarbetare utbildning. Den kan hållas internt i regi av Västra Götalandsregionen eller externt av till exempel högskola eller universitet.

Specialistutbildning

Vi har ett stort behov av medarbetare med specialistutbildning för att säkra den framtida kompetensförsörjningen. Därför erbjuder vi utbildningsmöjligheter inom verksamhetens prioriterande områden där direkta behov kan tillgodoses med utbildningar av hög kvalitet.

Inom vissa yrkesgrupper finns det möjlighet att studera med bibehållen lön. Vi satsar bland annat på specialistutbildningar för sjuksköterskor, undersköterskor, skötare och barnsköterskor. Inom ramen för specialistutbildningen kan du som medarbetare söka olika medel under tiden du studerar. Genom till exempel en utbildningsbefattning kan du kombinera ditt kliniska arbete med studier. I praktiken innebär det att du arbetar deltid samtidigt som du studerar på halvfart vid högskola eller universitet. Studier inom barnmorskeutbildning sker på heltid.

Fortbildningsprogram för läkare

Som läkare på sjukhuset har du möjlighet att delta i ett fortbildningsprogram, där läkare fortbildar andra läkare. Utbildningarna sker en gång i månaden och det kan exempelvis handla om att lyfta nya behandlingsmetoder, ny forskning eller intressanta patientfall. Tanken är att sprida den kunskap som finns inom sjukhuset över klinikgränserna.

Handledare/utbildningsansvarig

Samtliga verksamheter på sjukhuset har ett tydligt utbildningsuppdrag vilket medför att medarbetarna behöver förmåga och kunskap i att handleda studenter och elever. Därför ges du som medarbetare möjlighet att gå en studenthandledarutbildning. Det finns också möjligheter att söka uppdrag som bas-handledare, huvudhandledare, utbildningsansvariga och klinikstudierektorer inom AT och ST.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:37