Frågor och svar

Varför kliniskt basår?

Vi på Södra Älvsborgs sjukhus vill ge dig som är nyexaminerad sjuksköterska bästa möjliga start på ditt yrkesliv. Genom vår yrkesintroduktion, det kliniska basåret, får du växa in i din nya roll bli ”varm i kläderna” samtidigt som vi som arbetsgivare får visa prov på vad vi kan erbjuda dig för utvecklingsmöjligheter.

Vad är kliniskt basår?

Det kliniska basåret utgår från den enhet där du är anställd. Du utför självständigt omvårdnadsarbete men får också lov att utvecklas genom särskilda utbildningsdagar, kliniska simuleringar på KTC (kliniskt träningscentrum) och två månaders arbetstid på en annan enhet. Genom reflektion och handledning ges du utrymme att ventilera och diskutera dina upplevelser och erfarenheter.

Hur går utbildningsdagarna till?

Under utbildningsdagarna, som ingår i din arbetstid, får du lära dig om hur vi arbetar på SÄS. Det är viktig kunskap att känna till för att du ska kunna känna dig trygg i ditt självständiga arbete och erbjuda patienterna en säker vård. Föreläsningarna hålls på SÄS i Borås två gånger per månad.

Hur går de kliniska simuleringarna till?

De kliniska simuleringarna hålls på det kliniska träningscentrum som Högskolan i Borås. Genom att öva på praktiska moment utifrån olika scenarion utvecklar du dina praktiska färdigheter ytterligare. Målet är att du ska känna dig än mer trygg i vardagen på sjukhuset.

Hur går andraplaceringen till?

Andraplaceringen är ett tillfälle för dig att få inblick i en annan typ av verksamhet och få värdefull kompetens och erfarenhet. Tillsammans med din chef kommer du överens om vilken enhet och tidsperiod som passar just dig.

Hur går handledningen till?

Handledningen hålls i mindre grupper. Tillsammans med andra, som också ingår i det kliniska basåret, får du lyfta och diskutera olika scenarier som ni upplevt och blivit berörda av. Reflektion är en viktig del i att utvecklas i sin yrkesroll, men också för att som individ lära sig att hantera de etiska dilemman som man som sjuksköterska kan ställas inför i vården.

Hur går ansökan till?

Om du är nyutexaminerad sjuksköterska med mindre än fyra månader yrkeserfarenhet erbjuds du per automatik det kliniska basåret, så tveka inte att ansöka till de tjänster hos oss som du är intresserad av! Du hittar alla våra lediga jobb på www.sas.vgregion.se

När ska jag ansöka?

Det kliniska basåret startar två gånger per år; i mars och september. Men låt inte det hindra dig att söka när som på året! Med stöd av dina kollegor börjar lärandet och yrkesutvecklingen redan från första dag hos oss.

Vad får jag för lön?

Som nyanställd sjuksköterska (2018) är ingångslönen 25 000 kronor. Efter avslutat basår får du en lönehöjning på 500 kronor utöver lönerevisionen.

Kan jag börja arbeta direkt efter examen?

Vill du börja arbeta på någon av våra sjukskötersketjänster direkt efter din examen anställs du inledningsvis som undersköterska till dess att du fått din legitimation.

Vad händer efter det kliniska basåret?

Efter det kliniska basåret tar du nästa steg i din karriär och arbetar mer självständigt i din roll som sjuksköterska. Men utvecklingsmöjligheterna slutar inte här! Hos oss får du en central roll i verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån enhetens mål. Det finns också möjlighet att vara särskilt ansvarig för ett eller flera områden som du brinner lite extra för. I den rollen får du lov att spetsa din kompetens och att lära ut till andra. På längre sikt erbjuder vi också vidareutbildning på betald arbetstid inom prioriterade specialistområden.

Senast uppdaterad: 2018-04-06 11:30