Karriär och utveckling

Hos oss får du goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling. Vi vet att nya kunskaper stimulerar till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och vårdkvalitet. Oavsett om du vill utvecklas inom ditt yrke, ingå i ett projekt eller utvecklingsarbete eller prova dina förutsättningar som chef stödjer vi dig.

Kompetenshöjande utbildningar

För att möta sjukvårdens behov erbjuds våra medarbetare utbildning. Den kan hållas internt i regi av Västra Götalandsregionen eller externt av till exempel högskola eller universitet. Inom vissa yrkeskategorier erbjuds fortbildning med bibehållen lön.

Kompetenshöjande utbildningar

Chefs- och ledarskapsutveckling

Att ha kompetenta och bra chefer inom organisationen är en viktig fråga för oss. Lika angeläget är det att identifiera och uppmärksamma de medarbetare som har förutsättningar för och vill bli chef på Södra Älvsborgs sjukhus eller inom Västra Götalandsregionen.

I din roll som chef har du möjlighet till kompetensutveckling via något av våra värdeskapande utvecklingsprogram eller chefskurser. Varje chef erbjuds också stöd för sin personliga utveckling genom mentorskap eller handledning. Det innebär att oavsett om du är ny på din position som chef, eller har varit chef länge, ser vi vidareutveckling som angeläget för att säkerställa ett gott ledarskap.

Chefs- och ledarskapsutveckling i Västra Götalandsregionen

Forskning- och utveckling

För oss är det viktigt att skapa möjligheter för våra medarbetare att kombinera kliniskt arbete och de dagliga arbetsuppgifterna med forskning. Hos oss har du möjlighet att gå en grundläggande forskningsrelaterad utbildning med fokus på tillämpning. Är du i början av din forskningskarriär och behöver stöd kan du ansöka om en forskningsvecka för att skriva projektplan, datainsamling eller analys. Med jämna mellanrum har du möjlighet att söka utannonserade forskningstjänster eller förordnande som klinisk forskare. 

Läs mer om forskning på SÄS

Projekt och uppdrag

Att lära genom att samverka i olika projekt och uppdrag är ett sätt att utveckla sin egen och sjukhusets sammantagna kompetens. Det finns ständigt ett antal projekt som pågår på SÄS som led i att utveckla vården och sjukhuset som helhet. En väg i din egen kompetensutveckling är att delta i eller driva något av de många projekt som finns på sjukhuset.

Kliniskt basår för sjuksköterskor

Det är viktigt med en bra och trygg start i arbetslivet. Som nyutbildad sjuksköterska (med maximalt 4 månaders yrkeserfarenhet) genomgår du det kliniska basåret som ny medarbetare hos oss. Det är en introduktion som ger dig en trygg start och möjligheten att utveckla dina färdigheter och kunskaper, samtidigt som du får stöd i din nya roll som sjuksköterska.

Kliniskt basår för sjuksköterskor

Frågor och svar om kliniskt basår

Senast uppdaterad: 2018-04-06 11:32