Träffa oss

Vi vill gärna träffa dig för att prata om jobb och karriär på SÄS.

2018-2019

27 augusti
Hälsohögskolan i Jönköping, karriärdagen

2019
januari

Göteborgs universitet, ALARM-mässan

Hälsohögskolan i Jönköping, Karriärdagen

Högskolan i Borås, STARK-dagen

Februari
Högskolan i Örebro, Campusmässan

Linköpings universitet, Carma

Högskolan i Karlstad, Hot spot

Lunds universitet, Corpus laborans,

Mars
Högskolan i Skövde, Framtidsmässan

Högskolan i Trollhättan, Inwest

Stockholm, Medrek-mässan

Augusti

Hälsohögskolan i Jönköping, karriärdagen

Senast uppdaterad: 2018-07-30 14:57