Förmåner för medarbetare

Som medarbetare på Södra Älvsborgs sjukhus har du flera förmåner och erbjuds hälsofrämjande friskvårdsaktiviteter.

Vi erbjuder bland annat:

 • Flexibla arbetstider
 • Satsningar på kompetensutveckling och lärande för många yrkesgrupper
 • Förmåner vid studier
 • Föräldrapenningtillägg
 • Gratis synundersökning och arbetsglasögon
 • Löneväxling – en förmån som ger dig möjlighet att förbättra din framtida pension
 • Fri öppen hälso- och sjukvård både inom länet och i övriga landsting
 • Förmånliga försäkringar
 • Friskvårdsbidrag och möjlighet att delta i friskvårdssatsningar utanför arbetstid
 • Tillgång till SÄS egna gym och lokala rabatter på andra anläggningar
 • Konstföreningar och kulturarrangemang

Friskvård

SÄS personalklubb verkar för att skapa personalfrämjande aktiviteter över yrkes- och verksamhetsgränser. Personalklubben har ett flertal erbjudanden med aktiviteter för både kropp och själ. Genom att erbjuda aktiviteter inom områden som motion, friskvård och kultur vill vi motivera medarbetarna till ett friskare och aktivare liv samt stimulera till en hälsofrämjande livsstil.

Västra Götalandsregionen genomför flera hälsofrämjande aktiviteter som SÄS personalklubb är delaktiga i, till exempel ”Ett Gott Liv”-tour och Regionklassikern.

Friskvårdsbidrag

På Södra Älvsborgs sjukhus erbjuds du som medarbetare varje år ett friskvårdsbidrag. Det betyder att du får rabatterat pris på aktiviteter för friskvård och hälsa.

Semester 

Genom kollektivavtal har du som medarbetare i Västra Götalandsregionen utökad semesterrätt. Det betyder att du har rätt till

 • 25 semesterdagar upp till 40 års ålder
 • 31 semesterdagar från och med det år du fyller 40 år
 • 32 semesterdagar från och med det år du fyller 50 år.

 Dessutom kan du ta ut viss del av semestern i lediga timmar.

Hälsofrämjande arbetsmiljö

Vi arbetar aktivt för att skapa en god och hälsofrämjande arbetsmiljö för sjukhusets medarbetare. För att du som medarbetare ska må så bra som möjligt, lägger vi också stor vikt vid det förebyggande hälsoarbetet med fokus på kost, sömn, glädje och rörelse. Att som medarbetare vara en del i en hälsofrämjande miljö skapar förutsättningar att komplettera vården och omvårdnaden med att inspirera patienter i att göra hälsofrämjande val.

Till stöd för hälsoarbetet finns SÄS interna företagshälsovård Hälsan & Arbetslivet. Företagshälsovården kan vara ett stöd vid både hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter.

Fri sjukvård inom öppen hälso- och sjukvård

Som medarbetare har du rätt till fri hälso- och sjukvård inom öppen vård. Det innefattar besök hos läkare, distriktssjuksköterska och sjukvårdande behandling i öppen vård i hela landet. Förmånen gäller dessutom när du besöker privata vårdgivare som antingen har avtal med Västra Götalandsregionen eller är anslutna till Försäkringskassan.

Senast uppdaterad: 2018-05-03 07:58