Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Arbeta extra under studietiden

Hos oss finns det möjlighet att arbeta extra vid sidan om studierna för att få värdefull arbetslivserfarenhet.

Du som är under utbildning till läkare kan arbeta inom i hälso- och sjukvården och tandvården under studietiden. Du får jobba utifrån din kompetens men inte använda yrkestiteln eller utföra arbetsuppgifter som kräver legitimation eller särskilt förordnande enligt lagar och föreskrifter.

Undersköterska/skötare/barnsköterska

För att vikariera som undersköterska/skötare/barnsköterska ska du avklarat minst sex terminer på läkarprogrammet senast juni 2023. Det är viktigt att du har haft en längre sjukhuspraktik där du har omsatt dina teoretiska kunskaper i praktik.

Verksamheten gör alltid en individuell bedömning av din kompetens utifrån verksamhetens krav, innan en eventuell anställning erbjuds.

Medicinsk sekreterare/ kanslist/vårdadministrativ sekreterare

För att vikariera som kanslist/vårdadministrativ sekreterare ska du vara klar med termin 4 på läkarprogrammet. För att vikariera som medicinsk sekreterare/kanslist ska du vara klar med termin 5-6 beroende på verksamhetens krav.

Verksamheten gör alltid en individuell bedömning av din kompetens utifrån verksamhetens krav, innan en eventuell anställning erbjuds.

Läkarassistent

Läkarassistent är avsedd att vara en ren utbildningstjänst, och ska inte förväxlas med underläkarvikariat. Som assistent får du inte utföra något självständigt läkararbete, utan allt sker under handledning.

Tjänstgöring som läkarassistent kan i praktiken redan påbörjas efter två till tre års studier. Läkarstuderande i Sverige eller annat EU-land har rätt att vikariera som underläkare om de har fullbordat studierna till och med termin 9, dock inte inom Primärvården där det krävs godkänd läkarexamen. En läkarassistent kan aldrig bli förordnat som vikarierande underläkare.

Underläkare – ej legitimerad

Har du fullgjort 9 terminer på svensk eller nordisk läkarutbildning får du vikariera som ej legitimerad underläkare i regionens/landstingens verksamhet. Samtliga poäng från de första 9 terminerna måste vara godkända och du ska ha läst huvudkursen inom det verksamhetsområde som du ska jobba i (alltså t.ex. psykiatrikursen för att jobba inom psykiatrin). Läkarstudenter får INTE anställas i primärvården före examen och arbetet som icke-legitimerad läkare ska ske under handledning.

Är du läkarstudent och studerar i andra länder inom EU/EES, behövs ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen för att arbeta som icke-legitimerad underläkare. Det är arbetsgivaren som ansöker om förordnandet hos Socialstyrelsen, och det är bra att vara ute i god tid.

Observera att även de som har avlagt läkarexamen som leder till legitimation i annat EU/EES-land måste ha ett särskilt förordnande för att jobba som icke-legitimerad underläkare i Sverige i väntan på svensk legitimation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har fattat beslut om att icke-legitimerade vikarierande underläkare, inte får arbeta självständigt på akutmottagningar utan att det finns en ansvarig legitimerad läkare på plats.

Utlandsutbildade läkarstudenter

Läkarstudenter som läser i andra länder inom EU/EES behöver ett särskilt förordnande från Socialstyrelsen för att arbeta som icke-legitimerad underläkare. Det är arbetsgivaren som ansöker om förordnandet hos Socialstyrelsen, och det är bra att vara ute i god tid.

Observera att även de som har avlagt läkarexamen som leder till legitimation i annat EU/EES-land måste ha ett särskilt förordnande för att jobba som icke-legitimerad underläkare i Sverige i väntan på svensk legitimation. Det tar ett par månader innan det är klart med examen, utländsk primärlegitimation och svensk legitimation, och under den tiden krävs särskilda förordnanden.

Kontakt

HR-direkt
Telefonnummer 033 - 616 32 00
E-post hr-direkt.sas@vgregion.se

Du som läser sjuksköterskeprogrammet termin 4 eller senare har möjlighet att arbeta extra som undersköterska hos oss. Om du i botten är utbildad undersköterska kan arbeta hos oss innan du påbörjat termin 4 på sjuksköterskeutbildningen. 

Som timanställd arbetar du olika mycket beroende på din situation och verksamhetens behov. För våra timanställda medarbetare kan det se lite olika ut. Vissa arbetar bara på en enhet och andra på flera. Några arbetar ganska mycket medan andra bara arbetar något enstaka pass i månaden. Kontakta bemanningsservice för mer information.

Kontakt

Bemanningsservice rekrytering
Telefon 033 - 616 46 43
E-post rekrytering.bemserv.sas@vgregion.se

Du som läser till medicinsk sekreterare på yrkeshögskolan och har läst minst 2 terminer har möjlighet att arbeta extra som oss som assistent/medicinsk sekreterare.

Som timanställd arbetar du olika mycket beroende på din situation och verksamhetens behov. Arbetsuppgifterna är varierande och beror på din kompetens och den verksamhet du ska arbeta på. 

Om du är intresserad av att arbeta extra under studietiden är du välkommen att höra av dig till oss.

Kontakt

HR-direkt
Telefonnummer 033 - 616 32 00
E-post hr-direkt.sas@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2023-02-27 10:12