Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Strokeavdelning E41

Studerande

Här kan du som studerar till sjuksköterska genomföra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i kursen somatisk omvårdnad i termin 4. Även du som läser på Vård- och omsorgsprogrammet kan göra ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) här.

Förberedelser och introduktion

För sjuksköterskestudenter:

Du får
grundläggande information om VFU, schema och dina handledares namn, senast en
vecka innan placeringen startar, via den mailadress som du uppgett till
lärosätet.  Du som går i termin fyra kommer att få ett eget login till vår
dokumentationsmodul. Därför behöver du ha läst igenom Handbok för IT-användare på SÄS (pdf) före din praktikperiod.

För APL-eveler:

Du får grundläggande information om APL, schema och handledarens namn, senast en vecka innan placeringen startar, via den mailadress du har uppgett till skolan

För samtliga sjuksköterskestudenter och APL-elever:

Vi vill tillsammans med dig forma din VFU/ APL så att den blir anpassad utefter dina personliga mål och de kursmål som du har med dig från din utbildning. Det är därför betydelsefullt för din studenthandledare att få ta del av dina personliga mål. Kursmålen har ansvarig på högskolan skickat över till oss. Skriv ett personligt brev där du berättar vad du har för personliga önskemål och förväntningar/farhågor på din placering. Skicka över din presentation i en word-fil eller PDF-fil, innan du startar din VFU hos oss. Skicka din presentation till huvudhandledare, se kontaktuppgifter nedan.

Så här arbetar vi

Strokeavdelningen

Vi är en akutvårdsavdelning där patienter som framförallt söker för stroke eller TIA, vårdas. Avdelningen har 24 fastställda vårdplatser. På avdelningen arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietist och kurator i ett nära samarbete. Under din placering får du således möjlighet att få en god inblick i andra professioners verksamhetsområde. En sjuksköterska och en eller två undersköterskor har ansvar för ett team med åtta eller nio patienter. På avdelningen finns tre team. Tisdag och torsdag eftermiddag har vi tvärprofessionella team möten.

Personcentrerat arbetssätt

På strokeavdelningen arbetar vi med att utveckla ett personcentrerat arbetssätt (PCA).  Det innebär att vi ser på patienten som en person med sin sjukdom. Samtliga yrkesprofessioner som arbetar på strokeavdelningen beaktar patientens perspektiv och upplevelse av sjukdomen. Med ett personcentrerat arbetssätt vill vi förstärka patientdelaktigheten genom att vara lyhörda för patientens kunskap, behov och resurser i upplägget av vård, rehabilitering och behandling.

Strokevård

För en person som drabbas av stroke är tid den viktigaste faktorn för en effektiv behandling. En så kort tid som möjligt mellan insjuknande och behandling/vård/rehabilitering leder till ett minskat antal hjärnceller som dör av syrebrist. Vi på avdelningen tar emot patienter dels från Akutmottagningen och dels direktinläggning från ambulans, antingen som ”Rädda hjärnan” (trombolysbehandling) eller ”Hjärnvägen”. Alla patienter, även de som kommer direkt från ambulansen, genomgår en CT-hjärna (skiktröntgen) innan de kommer upp till oss.

Trots god strokevård och rehabilitering får många patienter som insjuknat i stroke bestående funktionsnedsättningar, synliga och/eller dolda. Tillsammans med personal på avdelningen får patienten hjälp och stöd att bli varse dessa, samt hitta strategier för att kompensera funktionsnedsättningarna. Många patienter behöver vidare hjälp när de skrivs ut från avdelningen. I de fallen sker en vårdplanering tillsammans med primärvården och kommunen för att skapa en bra övergång från sjukhusvård till hemmet eller annat boende. Patienterna kan även förflyttas till Skene för en fortsatt rehabilitering samt därefter få understödd hemgång.

Praktisk information

Det är skyltat från huvudentrén till avdelningen. Du kan ta med eget fika och egen mat, vi har kyl, frys och mikrovågsugn i vårt lunchrum. Du kan också köpa lunch och/eller fika på någon av våra restauranger eller cafeterior här på SÄS. Vid sjukskrivning ringer du till koordinatorn på strokeavdelningen på tel; 033- 616 39 00.

Omklädningsrum finns i källaren i T-huset och dit blir du visad vid ditt första arbetspass. Ta med ett hänglås till omklädningsskåpet och ett par arbetsskor (helst med tåhätta). Vid introduktionen får du ett passerkort, och det är en värdehandling som du ansvarar för och återlämnar till huvudhandledaren eller studenthandledaren i slutet av din placering hos oss.

Huvudhandledaren visar dig vid introduktionen var du kan byta om. Ta med 2 hänglås till skåpet samt arbetsskor. På avdelningen finns ett personalrum med kyl/frys och mikrovågsugn. Det finns också möjlighet att köpa mat i personalrestaurangen eller i någon av cafeteriorna. Du får ett nyckelkort vid introduktionen till din VFU och denna är en värdehandling som du ansvarar för och återlämnar i slutet av din placering.

Patrice Anderberg

Huvudhandledare VFU
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Jennie Persson

Huvudhandledare APL
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-02-18 10:36