Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Vuxenpsykiatrisk klinik

Studerande

Inom psykiatrisk vård gör sjuksköterskestudenter 4 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 4 i grundutbildningen i kursen: Klinisk omvårdnad, psykiatrisk hälsa, ohälsa och sjukdom. Även specialiststudenter inom psykiatri gör VFU under 5 veckor. Dessa studentgrupper finns i både öppenvård och slutenvård. När det gäller arbetsplatslärande (APL), för elever från gymnasieskolan, både ungdom och vuxenutbildning, gör de sin APL på avdelning eller psykiatrins akutmottagning. Antalet veckor varierar något beroende på vilken gymnasieskola eleven kommer från.

Förberedelse, introduktion och bedömning

APL ansvarig/kontaktperson på respektive avdelning skickar information om arbetsplatsen, vem som ska vara handledare samt schema till kommande elev. Kommunikationen bör ske via E-post. APLperioden inleds med en sjukhusgemensam introduktion med studierektor. Under eftermiddagen fortsätter sedan den avdelningsspecifika introduktionen av utsedd handledare.

Psykiatriska verksamheten

Kliniken består av flertalet avdelningar och öppenvårdsmottagningar, de flesta med inriktning mot viss diagnosgrupp. Placeringarna kan variera i innehåll, men målet med VFU och APL kan nås på alla enheter som tar emot studenter och elever. Teamarbete, vårdkedjan och tvärprofessionellt arbete är viktigt inom vår klinik. Din ansvariga handledare kommer från din yrkesgrupp, men perioden kan berikas med att även få insyn i andra yrkeskategoriers del i teamet. Vi står inför en spännande framtid i helt nya lokaler på Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS).

Enheter som kan bli aktuella under VFU:

Psykiatrisk akutmottagning (AKM)

Specialistpsykiatriskt närsjukvårdsteam (SPNT)

Psykiatrisk avdelning 2, inriktning beroendesjukdomar

Psykiatrisk avdelning 3, inriktning förstämningssjukdomar

Psykiatrisk avdelning 4, inriktning psykossjukdomar

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Borås, inriktning remissmottagning och korta behandlingsperioder

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Björkängen, inriktning psykossjukdom

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Centrum, inriktning förstämningssjukdomar

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Äldrepsykiatri, inriktning äldre nyinsjuknade

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Solhem, inriktning personlighetssyndrom

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Neuropsykiatri, inriktning behandling vid neuropsykiatriskt tillstånd.

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Beroende, inriktning beroendesjukdomar

Psykiatrisk öppenvårdsmottagning Alingsås, Lerum och Mark är allmänpsykiatriska mottagningar och tar emot samtliga specialistpsykiatriska patienter inom sitt upptagningsområde oberoende av diagnostillhörighet.

Enheter som kan bli aktuella under APL:

Psykiatrisk akutmottagning (AKM)

Specialistpsykiatriskt närsjukvårdsteam (SPNT)

Psykiatrisk avdelning 2, inriktning beroendesjukdomar

Psykiatrisk avdelning 3, inriktning förstämningssjukdomar

Psykiatrisk avdelning 4, inriktning psykossjukdomar.

Praktisk information inför din VFU placering får du via Borås högskolas Ping-Pong, huvudhandledare, mail eller direkt med enheten. Informationssätt varierar beroende på vilken grupp av studenter/elever du

Handbok för IT-användare på SÄS (pdf)

Monika Ekeberg

Huvudhandledare VFU
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-02-18 10:33