Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Operation

Studerande

Hos oss på Operation 1,2 och Skene operation kan du som studerar till anestesisjuksköterska och operationssjuksköterska få göra din VFU. Varje termin har vi studerande som gör sin VFU från högskolan Borås (specialistsjuksköterskeprogrammet i Anestesi) och från Göteborgs Universitet (specialistsjuksköterskeprogrammet i Operation). Vi tar även emot studenter kortare perioder från Göteborgs Universitet från Specialistsjuksköterskeutbildning i anestesi och intensivvård samt Röntgenprogrammet. Vi har också sjuksköterskestudenter i termin fyra som gör studiebesök.

Förberedelser och introduktion

Gällande alla studenter med en veckas VFU eller mer; du får ett välkomstbrev på mail. Där finns information om introduktionen, enheten, ditt schema samt handledarens namn.

Så här arbetar vi

Operation 1 är en operationsavdelning som har både akut och planerad kirurgi inom öron, kirurgi, urologi, ortopedi, gynekologi, röntgen och akutlarm på sjukhuset. Operation 2 och Operation Skene har enbart planerad verksamhet.

På Operation 1 leds avdelningen av två stycken vårdenhetschefer (VEC). Vi är cirka 110 stycken anställda på avdelningen fördelat på anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor och undersköterskor. Här arbetar även en sekreterare, vaktmästare, två utbildningssamordnare, två koordinatorer och en huvudhandledare som ansvarar för våra studenter.

Vi opererar på alla dygnets timmar året om, på dagtid är det planerade och akuta operationer, efter kl 17 är det jourverksamhet, dvs. endast akuta fall. Varje operationssal har en grundbemanning som består av en anestesisjuksköterska, en operationssjuksköterska och en undersköterska. Samma uppsättning av personal finns utanför 2 operationssalar och är deras resurser i dagens arbete. På operation 2 och Skenes operationsavdelning leds dessa av en Vårdenhetschef och de har 35 respektive 25 anställda. I Skene fördelar en studentansvarig sjuksköterska de placerade studenterna tillsammans med huvudhandledaren.

Praktisk information

För att hitta till Operation 1 går du via huvudentrén uppför trappan mot byggnad MS, gå den långa korridoren och vik av till vänster vid den grön/rosa paraplygubben. Uppe i taket finns skyltar till Operation 1.

Det finns ett lunchrum i anslutning till avdelningen med kyl/frys och mikrovågsugn. Ta med ett hänglås till omklädningsskåpet och där finns kläder för ombyte. Vi som arbetar i patientnära vård byter arbetskläder varje pass, enligt gällande hygienrutiner. Du får ett nyckelkort vid introduktionen till din VFU, som du återlämnar i slutet av din placering. Nyckelkortet är en värdehandling som du ansvarar för. Denna information gäller även för de andra två operationsavdelningarna.

Maria Hjelmgren

Huvudhandledare
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-02-18 10:26