Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Neurologavdelningen

Studerande

Hos oss kan du som studerar till sjuksköterska genomföra din verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i kursen somatisk omvårdnad i termin 4. Även du som läser på Vård- och omsorgsprogrammet kan göra ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) här.

Förberedelser och introduktion

För sjuksköterskestudenter

Du får grundläggande information om VFU, schema och dina handledares namn, senast en vecka före placeringen startar, via den mailadress som du uppgett till lärosätet. Du som går i termin fyra kommer att få ett eget login till vår dokumentationsmodul. Därför behöver du ha läst igenom Handbok för IT-användare före din praktikperiod.

För APL-elever

Du får information om APL, schema och handledarens namn, senast en vecka innan placeringen startar, via den mailadress du har uppgett till skolan.

För samtliga sjuksköterskestudenter och APL-elever

Vi vill tillsammans med dig forma din VFU/ APL så att den blir anpassad utefter dina personliga mål och de kursmål som du har med dig från din utbildning. Det är därför betydelsefullt för din studenthandledare att få ta del av dina personliga mål. Kursmålen har ansvarig på högskolan skickat över till oss. Skriv ett personligt brev där du berättar vad du har för personliga önskemål och förväntningar/farhågor på din placering. Skicka över din presentation i en word-fil eller PDF-fil, innan du startar din VFU hos oss. Skicka din presentation till huvudhandledare, se kontaktuppgifter nedan.

Så här arbetar vi

Vi är en akutvårdsavdelning med åtta slutenvårdsplatser och åtta öppenvårdsplatser. Till slutenvårdsplatserna söker patienter framförallt för Parkinsons sjukdom, utredning av epilepsi, och för att få vård och behandling av olika typer av hjärntumörer. Det kan även handla om utredningar som kräver inneliggande vård, postoperativ vård och rehabilitering, eller när det blivit försämringar i grundsjukdomen. På neurologavdelningen bedrivs även en planerad verksamhet på åtta öppenvårdplatser med inläggning på avdelningen för justeringar av mediciner och/eller medicinsk behandling (dropp och injektioner t ex) över dagen. Sedan maj 2017 jobbar vi i nyrenoverade lokaler som är anpassade för de patientgrupper som vi har hand om. Slutenvårdsmodulen på neurologavdelningen bemannas av en sjuksköterska och två undersköterskor dag- och kvällspass. Dagvårdmodulen bemannas av en – två sjuksköterskor. På neurologavdelningen arbetar vi tvärprofessionellt för att få patienten känna sig trygg och omhändertagen.

Praktisk information

För att komma till oss går du till ingång 10, och fortsätter fram till hissarna (hiss R) och åker upp till plan 5. Där går du till höger och svänger in på neurologavdelningen. Om du har med dig ditt eget fika och din egen mat, har vi kyl, frys och mikrovågsugn i vårt lunchrum. Du kan också köpa lunch och/eller fika på någon av våra restauranger eller cafeterior här på SÄS. Vid sjukskrivning ringer du till koordinatorn på neurologavdelningen på tel; 033- 616 1403.

Omklädningsrum finns på plan 7, samma byggnad. Ta med ett hänglås till omklädningsskåpet och ett par arbetsskor (helst med tåhätta). Vid introduktionen får du ett passerkort, och det är en värdehandling som du ansvarar för och återlämnar till huvudhandledaren eller studenthandledaren i slutet av din placering hos oss.

Jennie Persson

Huvudhandledare APL
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Patrice Anderberg

Huvudhandledare VFU
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2021-02-18 10:24