Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

VFU, APL och LIA

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) , arbetsplatsförlagt lärande (APL) och lärande i arbete (LIA) hos oss får du som studerar möjlighet att utveckla professionell kompetens i ditt kommande yrke. Vi tillhandahåller VFU och APL/LIA för cirka 1100 studenter och elever varje år.

När du börjat din VFU eller APL/LIA hos oss får du en introduktion. Handledarna kommer under din praktik att handleda dig utifrån kursmålen för din utbildning samt dina individuella mål. Med ett eget, aktivt arbete kommer du att tillgodogöra dig viktig kunskap för att fungera inom ditt yrke i framtiden. Södra Älvsborgs Sjukhus målsättning är att erbjuda en god studie- och arbetsmiljö och vi hoppas förstås att du vill komma tillbaka till oss som kollega efter dina avslutade studier.

Introduktionsmaterial VFU (pdf)

Introduktionsmaterial APL/LIA (pdf)

Här finner du som studerar och ska ha din VFU, APL eller annan praktik hos oss praktisk information kring din praktikplats.

Praktikplatser

Våra utbildningsvårdavdelningar (UVA) drivs i samarbete med Högskolan i Borås. Där ges verksamhetsförlagd utbildning(VFU) till sjuksköterskestudenter. 

Genom att integrera teori och praktik, betona patientperspektivet, låta reflektion ha en central plats i lärandet och ha studenthandledare med hög kompetens och pedagogisk kunskap vill vi erbjuda en VFU av hög kvalitet.

Våra utbildningsvårdavdelningar 

Huvudhandledare

Det finns 15 huvudhandledare på SÄS som var och en ansvarar för sitt område.

Huvudhandledaren ansvarar för att

 • Utveckla en lärande miljö inom sitt område
 • Vara ett stöd för bashandledare och studenter
 • Planera VFU, utse handledare samt göra studentschema
 • Förmedla information om utbildningen till studenthandledarna
 • Studenterna får en introduktion
 • Utvärdering av VFU genomförs samt att resultat återkopplas till enheten
 • Vara länk till lärosätet.

Studenthandledare

Studenthandledaren är den person på din VFUplats som har ansvar för din handledning. Studenthandledaren har ansvar för patienten och avgör om studenten kan utföra vårdhandlingar.

 • Handledningen för en eller flera studenter
 • Att tillsammans med studenten göra en planering för VFU där kursens mål kan uppnås
 • Att tillsammans med studenten skapa lärandetillfällen på VFUplatsen
 • Att genomföra mål-, mitt- och slutsamtal
 • Att ge en samlad bedömning av studenten vid behov tillsammans med huvudhandledaren och/eller lärosätets lärare

SÄS vårdstipendium för bästa kandidat och magisteruppsats, som är på 5000 kr, delas ut en gång per termin. Utdelningen av stipendiet sker vid terminsavslutning, i samband med de aktiviteter som anordnas av Akademin för vård, arbetsliv och välfärd vid Högskolan i Borås.

Kriterier

 • Uppsatsen skall ha en vårdvetenskaplig förankring med tydlig integration mellan teori och praktik samt innefatta en uttrycklig beskrivning av kliniska implikationer.
 • Uppsatsen skall vara examinerad och godkänd med betyget ”Väl godkänd” under föregående eller innevarande termin.
 • Minst en av författarna skall ha genomfört en period med verksamhetsförlagda studier eller vara tillsvidare anställd vid SÄS.

Bedömning

Uppsatserna bedöms av en uppsatskommitté bestående av representanter från Södra Älvsborgs sjukhus och Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås.

Ansökan

Uppsatsen skickas med mail till Eva-Britt Wüstenhagen, studierektor Södra Älvsborgs sjukhus.

Välkommen med din uppsats!

Eva-Britt Wüstenhagen

Studierektor VFU
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Maria Björkman

Studierektor APL/LIA
Ikon för telefonnummer
Telefonnummer

Utbildningsenheten

Senast uppdaterad: 2021-04-30 14:59