Introduktionstjänst inom psykiatri

Vårdpersonal vid aktivitetstavla

Här kan du läsa mer om och ansöka till "Introduktionstjänst inom psykiatri" som är ett av SÄS tre introduktionsprogram för dig som nyexaminerad sjuksköterska.

Vill du få möjlighet att bredda och fördjupa din kompetens? Då är introduktionstjänst inom psykiatri om 18 månader rätt för dig. Detta är en trygg, utvecklande och specialiserad start i din nya profession som sjuksköterska.

Anställd på en vårdenhet, psykiatri

Du kommer vara anställd på en vårdenhet inom verksamhetsområde psykiatri på SÄS som blir din basenhet.

Under din introduktionstjänst inom psykiatri har du ett schema utöver ordinarie bemanning, där du får anpassad arbetsmängd och arbetsinnehåll för att skapa bästa förutsättningar för kompetensutveckling utöver arbete på din basenhet.

Psykiatrisk omvårdnad och behandling

Kompetensutveckling (utöver kliniskt basår) består exempelvis av psykiatrisk omvårdnad och behandling, vårdande samtal och bemötande/hot och våld-utbildning. Introduktionstjänst inom psykiatri är uppdelad i tre block.

Uppdelat i tre block 

  • Under det första blocket (1-6 månader) arbetar du på din basenhet och påbörjar kliniskt basår.
  • I det andra blocket (7-12 månader) fortsätter du med auskultation och utbildningstillfällen inom ramen för kliniskt basår varvat med arbete på din basenhet.
  • Det sista halvåret, block 3, i introduktionstjänst psykiatri arbetar du efter din individuella plan och kommer ha en klinisk placering om 6-8 veckor på annan enhet.  Efter 18 månader kommer du ha hittat din plats där du fortsätter att utvecklas och bidrar till verksamhetsområdets utveckling.

SÄS uppdrag inom psykiatri 

Verksamhetsområde psykiatri har i uppdrag att försäkra att vuxna och barn med allvarlig psykisk ohälsa får tillgång till god specialiserad psykiatrisk vård. Vi arbetar med psykossjukdom, förstämningssyndrom, psykisk störning i kombination med missbruk och äldrepsykiatri med flera.

Låter detta som en tjänst för dig? 

Ansök till introduktionstjänst inom psykiatri

Introduktionsår på vårdenhet

Har du redan en vårdenhet eller ett specialistområde i åtanke för att börja din sjuksköterskekarriär? Då kan SÄS introduktionsår vara rätt för dig.

Anna-Maria Carlsson

Samordnare Introduktionstjänst inom psykiatri

Telefonnummer

Kontor: 033 - 616 39 40