Kliniskt basår för sjuksköterskor

Teamträning med docka. Två kvinnor i arbetskläder gör HLR på dockan.

SÄS vill ge dig som är nyexaminerad sjuksköterska bästa möjliga start på ditt yrkesliv. Genom yrkesintroduktionen, det kliniska basåret växer du in i din nya roll blir ”varm i kläderna” . Som arbetsgivare får visa prov på vad vi kan erbjuda dig för utvecklingsmöjligheter.

Om kliniskt basår

Kliniskt basår riktar sig till nyexaminerade sjuksköterkor med mindre än fyra månaders anställning. Självständigt omvårdnadsarbete ingår på den enhet där du är tillsvidareanställd.

Du utvecklas genom:

  • seminariedagar 
  • kliniska simuleringar
  • fyra veckors auskultation på en eller två andra enheter.
  • reflektionshandledning

Seminariedagar

Under seminariedagarna, som ingår i arbetstiden, får du lära dig om hur vi arbetar på SÄS. Det är viktig kunskap för att du ska kunna känna dig trygg i ditt självständiga arbete och erbjuda patienterna en säker vård. Föreläsningarna hålls på SÄS i Borås.


Kliniska simuleringar

Genom att öva på praktiska moment, utifrån olika scenarier, utvecklar du dina praktiska färdigheter ytterligare. Målet är att du ska känna dig trygg i vardagen på sjukhuset.


Auskultation

Auskultationen är ett tillfälle för dig att få inblick i arbetet, på en eller två enheter, och få värdefull kompetens och erfarenhet. Tillsammans med din chef kommer du överens om vilka enheter och tidsperiod som passar just dig.


Reflektionshandledning

Handledningen hålls i mindre grupper. Tillsammans får du lyfta och diskutera olika scenarier som ni upplevt och blivit berörda av. Reflektion är en viktig del i att utvecklas i sin yrkesroll, men också för att som individ lära sig att hantera de etiska dilemman.


Så här går ansökan till

Om du är nyutexaminerad sjuksköterska med mindre än fyra månader yrkeserfarenhet erbjuds du det kliniska basåret. Tveka inte att ansöka till de tjänster hos oss som du är intresserad av.

Det kliniska basåret startar två gånger per år; i mars och september. Men låt inte det hindra dig att söka när som på året! Med stöd av dina kollegor börjar lärandet och yrkesutvecklingen redan från första dag hos oss.

Vill du börja arbeta på någon av våra sjukskötersketjänster direkt efter din examen anställs du inledningsvis som undersköterska till dess att du fått din legitimation.


Efter det kliniska basåret

Efter det kliniska basåret arbetar du mer självständigt i din roll som sjuksköterska. Men utvecklingsmöjligheterna slutar inte här! Du får en central roll i verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån enhetens mål.

Det finns också möjlighet att bli särskilt ansvarig för något område som du brinner lite extra för. I den rollen får du lov att spetsa din kompetens och att lära ut till andra. På längre sikt erbjuder vi också vidareutbildning på betald arbetstid inom prioriterade specialistområden.


Utbildningsenheten