Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Information om coronavirusinfektion covid-19:

Förkylningsbesvär? Tänk på uppmaningen från Smittskydd VGR till närstående, att undvika besök på sjukhuset som inte är helt nödvändiga och att aldrig göra besök om man har luftvägssymtom. De här åtgärderna och rekommendationerna är till för att skydda de mest sårbara. Information om de förändringar som SÄS genomför hittar du via SÄS sida om corona. 
Mer information och aktuellt läge i Västra Götaland

 

Multiresistenta bakterier- MRB, ESBL, VRE

MRB - Multiresistenta bakterier är ett samlingsnamn för bakterier som är motståndskraftiga mot flertalet antibiotika. Väl fungerande basala hygienrutiner är grundläggande i kampen mot multiresistenta bakterier!

Följande bakteriefynd är exempel på MRB:

  • ESBL (ExtendedSpectrum BetaLactameses) multiresistenta gramnegativa stavar t.ex.  E.coli, Klebsiella
  • MRSA (Methicillin Resistenta Staphylococcus Aureus)
  • VRE (Vancomycin Resistenta Enterokocker)

Multiresistenta bakterier blir allt vanligare och förekommer idag över hela världen, främst i olika vårdmiljöer.
Bakterierna i sig är inte mer sjukdomsframkallande än andra, men när en infektion uppstår kan den vara mer svårbehandlad.

MRB kan spridas inom- och mellan vårdmiljöer.

Vårdtagare som vårdats utomlands, eller i region med känt MRSA-problem, ska provtas för att påvisa eventuellt bärarskap. Kontakta hygiensjuksköterskan för information. Detsamma gäller personal som arbetat utomlands i vård, eller vårdats utomlands.

Mer information

För patient- och närståendeinformation hänvisar vi till Smittskydd Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2019-08-27 08:18