Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Multiresistenta bakterier- MRB, ESBL, VRE

MRB - Multiresistenta bakterier är ett samlingsnamn för bakterier som är motståndskraftiga mot flertalet antibiotika. Väl fungerande basala hygienrutiner är grundläggande i kampen mot multiresistenta bakterier!

Följande bakteriefynd är exempel på MRB:

  • ESBL (ExtendedSpectrum BetaLactameses) multiresistenta gramnegativa stavar t.ex.  E.coli, Klebsiella
  • MRSA (Methicillin Resistenta Staphylococcus Aureus)
  • VRE (Vancomycin Resistenta Enterokocker)

Multiresistenta bakterier blir allt vanligare och förekommer idag över hela världen, främst i olika vårdmiljöer.
Bakterierna i sig är inte mer sjukdomsframkallande än andra, men när en infektion uppstår kan den vara mer svårbehandlad.

MRB kan spridas inom- och mellan vårdmiljöer.

Vårdtagare som vårdats utomlands, eller i region med känt MRSA-problem, ska provtas för att påvisa eventuellt bärarskap. Kontakta hygiensjuksköterskan för information. Detsamma gäller personal som arbetat utomlands i vård, eller vårdats utomlands.

Mer information

För patient- och närståendeinformation hänvisar vi till Smittskydd Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2016-07-08 11:55