Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Coronavirusinfektion covid-19

Tillfälliga förändringar på SÄS pga coronapandemin. Läs mer på SÄS sida om Covid-19

Blodburen smitta

Med blodburen smitta menar man smitta med olika mikroorganismer som via blod, blodtillblandade kroppsvätskor och/eller blodprodukter överförs från en person till en annan. Sjukdomar som smittar via blod är bland annat HIV, hepatit B och hepatit C.

Allt blod ska betraktas som potentiellt smittsamt på grund av följande:

  • Vårdtagare kan vara smittbärare utan symtom.
  • Alla vårdtagare provtas inte rutinmässigt för blodburna sjukdomar.

Smittrisker

Stick- och skärskador utgör den största risken för överföring av blodburen smitta i vården. Injektionsläkemedel i flerdosbehållare, som används till mer än en patient, kan överföra smitta. Sprutor för engångsbruk får aldrig återfyllas.

Förebyggande åtgärder

  • Tillämpa alltid basala hygienrutiner vid all kontakt med blod och kroppsvätskor.
  • Arbeta så att stick- och skärskador undviks. Använd stickskyddade produkter.

Vid inträffat stick/skärtillbud

Vid inträffat tillbud följ de lokala anvisningar (för vårdcentralerna inom Närhälsan område V6 och V7 gäller "Stick-/skärskada-Checklista").

Senast uppdaterad: 2019-08-27 08:19