Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Covid-19 Information om våra förändrade besöksrutiner, hur du söker vård vid covid-19 och hur du kan undvika smitta 

Alla över 16 år bör använda munskydd i sjukhusets lokaler. Munskydd delas ut av entrévärdar där de finns.

Hygienombud primärvård

Verksamhetschefens ansvar för:

 • att utse hygienombud efter diskussion och beslut på arbetsplatsträff
 • att i samråd med hygienombudet besluta om att avsätta tillräcklig tid för utbildningsinsatser i personalgruppen och för att genomföra de
  övriga uppgifter som hygienombudet ansvarar för

Hygienombudets roll och ansvar (pdf)

Hygienombudets ansvar:

 • att vara verksamhetens stöd i arbetet med vårdhygieniska frågor
 • att informera ny personal om vårdhygieniska rutiner
 • att fördjupa sina kunskaper genom utbildning och förmedla dem till medarbetarna
 • att stödja och inspirera medarbetarna att arbeta med kvalitetssäkring och förändringarbete inom det vårdhygieniska området
 • att regelbundet gå igenom med övrig personal på enheten vad basala hygienrutiner innebär och hur de tillämpas
 • att vara delaktig i självskattningar gällande följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler
 • att bistå verksamhetschef vid analys av resultatet av följsamhetsmätningar. Vara behjälplig att identifiera förbättringsområden och initiera lämpliga insatser
 • att avsätta tid för hygienarbete i samarbete med chefen
 • att vara länken mellan den vårdhygieniska enheten och verksamheten
 • att delta vid hygienombudsträffar

Vårdhygiens ansvar:

 • Målsättning från Vårdhygien är att kontinuerligt ordna utbildningstillfällen 2 gånger/år
 • Vårdhygien kan också vara behjälpliga med utbildning/information imindre grupper, t ex enhetsnivå

Anmälan till hygienombud görs via formuläret (formulär)

Anmälan hygienombud

Namn
Primärvårdsområde
Enhet
E-post
Telefon
Verksamhetschef
Övrigt
Eventuell kommentar
Senast uppdaterad: 2016-07-11 15:41