Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hygienombud primärvård

Verksamhetschefens ansvar för:

 • att utse hygienombud efter diskussion och beslut på arbetsplatsträff
 • att i samråd med hygienombudet besluta om att avsätta tillräcklig tid för utbildningsinsatser i personalgruppen och för att genomföra de
  övriga uppgifter som hygienombudet ansvarar för

Hygienombudets roll och ansvar (pdf)

Hygienombudets ansvar:

 • att vara verksamhetens stöd i arbetet med vårdhygieniska frågor
 • att informera ny personal om vårdhygieniska rutiner
 • att fördjupa sina kunskaper genom utbildning och förmedla dem till medarbetarna
 • att stödja och inspirera medarbetarna att arbeta med kvalitetssäkring och förändringarbete inom det vårdhygieniska området
 • att regelbundet gå igenom med övrig personal på enheten vad basala hygienrutiner innebär och hur de tillämpas
 • att vara delaktig i självskattningar gällande följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler
 • att bistå verksamhetschef vid analys av resultatet av följsamhetsmätningar. Vara behjälplig att identifiera förbättringsområden och initiera lämpliga insatser
 • att avsätta tid för hygienarbete i samarbete med chefen
 • att vara länken mellan den vårdhygieniska enheten och verksamheten
 • att delta vid hygienombudsträffar

Vårdhygiens ansvar:

 • Målsättning från Vårdhygien är att kontinuerligt ordna utbildningstillfällen 2 gånger/år
 • Vårdhygien kan också vara behjälpliga med utbildning/information imindre grupper, t ex enhetsnivå

Anmälan till hygienombud görs via formuläret (formulär)

Anmälan hygienombud

Namn
Primärvårdsområde
Enhet
E-post
Telefon
Verksamhetschef
Övrigt
Eventuell kommentar
Senast uppdaterad: 2019-02-13 13:15