Primärvård Södra Älvsborg

Här finns information för dig som arbetar inom Primärvård/Närhälsa.

Kontakt Vårdhygien
Malin Källhult
Tel 033-616 2905
E-post malin.kallhult@vgregion.se

Ledningsverktyg

För att tillgodose de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut, är vårdgivare ålagda att bedriva systematiskt kvalitetsarbete. Nedan erbjuds en lokal anpassning av det nationellt framtagna ledningsverktyget för vårdhygienskt förbättringsarbete.
"Ledningsverktyg för god hygiensk standard" vänder sig till chefer och är en enkel flerstegsmodell där en egenkontroll av enhetens vårdhygieniska standard ligger till grund för enhetens egna fortlöpande förbättringsarbete.
Checklista och lathund för egenkontroll vårdhygienisk standard primärvård (pdf)
Checklista för utrustning (pdf) 
Ledningsverktyg god vårdhygienisk standard kommun och primärvård (pdf)
Basala hygienrutiner och klädregler - PV (pdf)
Ett kunskaps underlag - Att förebygga vårdrelaterade infektioner (pdf)  

Södra Älvsborg

  • Borås
  • Alingsås
  • Ulricehamn
  • Mark
  • Svenljunga
  • Tranemo
  • Bollebygd
  • Lerum
  • Vårgårda
  • Herrljunga
Senast uppdaterad: 2018-05-18 14:34