Vinterkräksjuka på gång

För inte smitta vidare! Följ alltid basala hygienrutiner! Om vårdtagare har diarréer eller kräkningar bör du också tvätta händerna efter arbetsmoment.

Nu drabbas fler och fler av magsjuka. För inte smitta vidare! Följ alltid basala hygienrutiner! Om vårdtagare har diarreer eller kräkningar bör du också tvätta händerna efter arbetsmoment. För dig inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård finns råd på respektive sida.
Kommunal vård och omsorg vårdhygieniska rutiner
Närhälsa-Primärvård vårdhygieniska rutiner

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46