Vårens utbildningar för hygienombud

Anmäl dig till vårens utbildningar för hygienombud inom kommun och primärvård/närhälsa Södra Älvsborg.

Nya hygienombud - Grundutbildning
(Gemensam för sjukhus, kommun, primärvård/närhälsa), SÄS, Elin Odencrants
Tisdag 6/3, del 1, kl. 13 30 - 16 00
Måndag 12/3, del 2, kl. 13 30 - 16 00
Anmäl dig här

Hygienombudsträff för sjuksköterskor med särskilt hygienansvar - Södra Älvsborg
Måndag 5/3, kl. 13 30 - 16 00, SÄS, Elin Odencrants.
Anmäl dig här

Hygienombudsträff kommun - Södra Älvsborg
Måndag 26/3, kl. 13 30 - 16 00, SÄS, Elin Odencrants
Anmäl dig här

Hygienombudsträff primärvård/närhälsa - Södra Älvsborg
Måndag 9/4, kl. 13 30 - 16 00, SÄS, Erik Bartholdson
Anmäl dig här


Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:20