Välkommen till Hygienkommitténs temaeftermiddag

Tema: Infarter – vilka är riskerna och hur kan vi förebygga infektioner. Föreläsningar och diskussioner om vad vi som vårdgivare behöver ta hänsyn till eller överväga för att förebygga vårdrelaterade infektioner i samband med urin- och kärlkatetrar.  För dig som hälso- och sjukvårdspersonal inom slutenvård, primärvård och kommunal vård och omsorg som arbetar med att ta hand om urin- och kärlkatetrar (PVK, CVK). 

Tid och datum: Torsdagen den 23 maj 2019 kl. 13:30 – 16:00 

Plats: Elin Odencrants salen, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås  

Länk till anmälan via Regionkalendern

Välkomna! Hygienkommittén

Senast uppdaterad: 2019-04-09 11:40