Anmälan stängd! Utbildning för sjuksköterska med särskilt hygienansvar inom kommunal vård och omsorg

Utbildning för sjuksköterska med särskilt hygienansvar inom kommunal vård och omsorg i Södra Älvsborg 15/3 kl. 13 30 - 16 00.

Välkommen onsdag den 15/3 kl 13 30 – 16 00 i Spishörnan, SÄS Borås. Programmet för dagen innehåller; VUVI – Vårdrelaterade urinvägsinfektioner samt din roll som sjuksköterska med särskilt hygienansvar. Anmälan sker via länk regionkalendern senast den 12 mars. Anmäl dig direkt här!  

Välkommen!
Vårdhygien SÄS

Senast uppdaterad: 2017-11-29 12:46