Handhygienens dag 2018 - 5 maj!

Sprita fore!

En god handhygien är den viktigaste åtgärden för att motverka smittspridning och uppkomsten av vårdrelaterade infektioner. Kort sagt: rena händer räddar liv. Handdesinfektion utförs för att avlägsna smittämnen och därmed bryta smittvägar. God handhygien är också av mycket stor betydelse för att motverka antibiotikaresistens.

Visste du att:

  • Handdesinfektion ger mindre hudirritation, är effektivare, enklare och går fortare än handtvätt.
  • För att handdesinfektion ska ge optimal effekt måste du täcka hela hudområdet med desinfektionsmedel och gnida in medlet under 20–30 sekunder, till dess att det har avdunstat helt.
  • Om man använder för lite desinfektionsmedel eller om desinfektionen görs på fel sätt finns det fortsatt risk för smittspridning.

Tänk patientsäkert,- sprita dina händer för att bryta smittvägar och avlägsna smittämnen! Skulle du nu tveka? Rena händer räddar liv

Senast uppdaterad: 2018-09-13 15:22